Uçaklarda doğan bebeklerin, doğum yerine göre vatandaşlık kazandığı ve hatta Dünya vatandaşı olduğu bilgisi, dönem dönem halk arasında konuşulmakta ve merak konusu olmaktadır. Uçuş sırasında doğan bebeklerin Dünya vatandaşı olduğu iddiası doğru değildir.

Dünya Vatandaşlığı

“Dünya vatandaşlığı” diye bir vatandaşlık türü aslında mevcut olup, bazı ülkeler tarafından tanınmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde öngörülen normlara dayanarak kurulan Dünya Hizmet Kurumu, Dünya pasaportu isimli sıradan pasaportlara benzer nitelikte bir belge hazırlamakta ve Dünya pasaportu için başvuran kişileri bu belgeyi almaya uygun bulursa, belirli ücret karşılığı bu belgeyi düzenlemektedir. Bu sayede pasaportu haiz kişiler, Dünya vatandaşlığının tanındığı ülkelere serbestçe gidip gelebilmektedir.

Ancak, sadece uluslararası uçuşlarda doğduğu için bebeklere Dünya vatandaşlığı hakkı verilmemektedir. Her ülke, kendi mevzuatında tanınmış hukuki düzenlemeler uyarınca vatandaşlık hakkı vermektedir.

uçaklarda doğan bebekler dünya pasaportu

Vatandaşlık

Vatandaşlık için dünya genelinde yaygın olarak uygulanan 2 sistem vardır. Bunlar; Jus soli ve Jus sanguinis prensipleridir. Jus soli sisteminde, ülke sınırları içerisinde doğan her bebek vatandaşlık hakkı kazanmaktadır. Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Jameika, Arjantin, Jus soli sistemine göre yasalarında vatandaşlık hakkı verilmesini öngören ülkelere örnektir. Jus sanguinis sisteminde ise, kan bağı ile vatandaşlık hakkı kazanılmaktadır. Yani ebeveynlerin vatandaşlığı dikkate alınmaktadır. Çin, Almanya, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Jus sanguinis sistemine göre yasalarında vatandaşlık hakkı verilmesini öngören ülkelere örnektir. Bazı ülkelerde her 2 prensip de şartlara bağlanmış ve mevzuatta yer bulmuştur. Türkiye, Kanada, Meksika bu ülkelere örnektir. Doğum yeri konusunda ise BM’ye göre, uçağın indiği ilk yer, bebeğin doğum yeridir.

uçaklarda doğan bebekler thy uçağında

Ömür Boyu Seyahat Hediyesi

Uçaklarda doğan bebekler hakkında bir diğer yaygın yanlış ise, bu bebeklere ömür boyu seyahat hediye edildiği bilgisidir. Uçaklarda doğan bebeklere ömür boyu seyahat hediye edilmemektedir. Seyahat hediyesi tamamen uçak firmalarının tasarrufunda olup, hiçbir zorunluluğa tabi değildir. Ancak uçakta doğum olayı çok nadir yaşandığından, ömür boyu ya da belirli bir yaşa kadar firmaları aracılığıyla gerçekleşen uçuşlarda, uçaklarda doğan bebekler için bazen ücretsiz seyahat hediyesi söz konusu olmaktadır. Yani zorunluluğa tabi olmamakla beraber, isteyen firmalar bunu gerçekleştirebilmektedir.


Doğruluk Yüzdesi 0
Doğruluk Yüzdesi

Kaynaklar:

1. merriam-webster.com, 2. merriam-webster.com 2, 3. Aa.com, 4. uzakrota.com