Türkiye Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Arasında Mı?

Türkiye dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında mı sorusunu dogrula.org araştırdı. World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forum), geçtiğimiz aylarda 136 ülke bazında dünyanın en tehlikeli ülkeleri araştırmasını analiz eden bir rapor açıkladı. Bu rapora göre WEF, dünyanın en tehlikeli ülkelerini çeşitli kriterlere göre sıraladı.

Ülkelerdeki şiddet ve terörizmin turistlere ve işletmelere ne kadar zarar verdiği araştırılan raporda, küçük suçlar haricinde, turistlerin önemli risklere maruz kalma dereceleri ölçülmektedir. Kolombiya, Yemen, El Salvador ve Pakistan‘ın en üstlerde yer aldığı sıralamada, en tehlikeli 20 ülke aşağıda verilmiştir. WEF’in dünyanın en tehlikeli 20 ülkesi sıralamasında Türkiye yoktur.

dünyanın en tehlikeli ülkeleri
Dünyanın en tehlikeli 20 ülkesi, Doğruveri

Diğer Araştırmalara Göre En Tehlikeli Ülkeler

International SOS ve 2017 Global Terörizm İndeksi verilerinden yola çıkarak seyahat, sağlık, doğal afet ve terör gibi birçok parametre bulunan araştırmada dünyanın en tehlikeli ülkeleri listelenmiştir. Araştırmalarda, ülkelerin güvenli olup olmadıkları ve birçok kritere göre riskleri ölçülmektedir.

Türkiye’nin de adının geçtiği raporda, ülkelerin terörden ne kadar etkilendikleri ve seyahat riskiyle ilgili dünyanın en tehlikeli ülkelerini araştıran veriler yer almaktadır.

Global Terörizm İndeksi

Institute For Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) araştırmalarına göre hazırlanan Global Terörizm İndeksi, 2000 yılından 2016 yılının sonuna kadar geçen süre içinde terörizmdeki temel küresel etkileri kapsayan bir rapordur.


terörizm
Global Terrorism Index, 2017

Grafiğe göre koyu kırmızı renkler terörizmin en büyük etkisi altındaki ülkeleri gösterirken, açık renklere doğru en düşük etkiler gösterilmiştir.

Terörden en çok etkilenen ülkelerin listesinde en üstlerde sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye gibi ülkeler yer alırken, terör riskinin hiç olmadığı ülkelerin başında ise Zambiya, Vietnam, Türkmenistan gibi ülkeler yer almaktadır.


en tehlikeli yerler
Terörden en çok etkilenen ülkeler, Global Terrorism Index, 2017

Rapordaki terörizm haritasında, dünyanın en tehlikeli veya en riskli ülkeleri değil, terörden etkilenen ülkelerin sıralaması verilmiştir. Türkiye, bu rapora dayanılarak en çok terörden etkilenen ülkeler sıralamasında dokuzuncu sırada gösterilmiştir.


terörizm indeksi
GTI, 2017

Türkiye’nin terörden etkilenen bir ülke olması açısından son 2 yılda ciddi bir artış göstermiştir. Raporda, söz konusu artışa komşu ülke Suriye’de devam eden çatışmaların rol oynadığı ifade edilmiştir. Terörden ölenlerin sayısı 2000 yılından bu yana 658 olurken, yaralananların sayısı ise 2 bin 282’dir. Terörün neden olduğu toplam olay sayısı ise 364’tür.

Seyahat Riski Sıralaması

Başka bir araştırma kuruluşu olan International SOSda, seyahat riski üç parametreye göre değerlendirilmiştir. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açısından sağlık, güvenlik ve yol güvenliği ile ilgili parametreler bulunan araştırmada, her ülkenin seyahat güvenliği belirli renklere göre sunulmuştur. Türkiye’deki seyahat riskine sırayla bakacak olursak;

  1. Araştırmada sağlık riskine göre en tehlikeli olan ülkelerin başında Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkeler gelirken Türkiye düşük riskli ülkeler arasındadır.
  2. Güvenlik riskine göre Türkiye, orta riskli ülke olarak kabul edilirken, en riskli olan ülkeler Libya, Suriye, Afganistan, Mali, Ukrayna ve Meksika gibi ülkelerdir.
  3. Yol güvenliğine göre ise, en fazla risk unsuru taşıması açısından Tayland, Kazakistan, İran, Sudan gibi ülkeler başı çekerken Türkiye düşük risk grubundadır.

dünyanın en tehlikeli
Sağlık Riski, International SOS

türkiyede güvenlik
Güvenlik Riski, International SOS

türkiyede yol güvenliği
Yol Riski, International SOS

International SOS‘a göre, Türkiye ile ilgili seyahat riskleri genel olarak orta ve düşük derecede değerlendirilirken, risk ortamı ülke genelinde farklılık göstermektedir. Yolcuların ülke çapında konaklama ve ulaşım seçenekleri için yol tarifleri ve istenilen profillere uygun tavsiyeler aramaları önerilmektedir.

Şehir merkezlerinde yankesicilik, kapkaç, alışverişte kazıklama ve çeşitli dolandırıcılık içeren diğer küçük suçlar yabancı ziyaretçilerin başlıca güvenlik tehlikesi olabilmektedir. Bununla birlikte, terör saldırıları, yabancı yolcular için  doğrudan veya dolaylı potansiyel tehditler oluşturmaktadır. Ancak yabancı yolculara karşı şiddetli suçlar Türkiye’de sık görülmemektedir. Son olarak kötü sürüş standartlarına bağlı trafik kazaları da yabancı iş seyahatinde olanlar için bir güvenlik riski oluşturabilmektedir.


Kaynaklar: 1-)International SOS 2-)Global Terrorism Index  3-)Doğruveri 4-)Independent

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?