Türk Üniversitelerinin Dünyadaki Yeri 2018

Dünya akademik performansına göre “en iyi üniversite sıralamasını” yapan bir çok kuruluş vardır. Bu listeleri hazırlayan kurumlar uyguladıkları kriterlerden dolayı uzmanlar tarafından eleştirilse de, söz konusu kurumlar eleştiriler doğrultusunda değişiklikler yapmamaktadırlar. Bu da uygulanan kriterlerden dolayı yayınlanan listelerde farklı sonuçların oluşmasına neden olmaktadır.

Örneğin temel amacı, dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesini ve miktarını yansıtan akademik performans göstergelerine dayalı bir sıralama sistemi geliştirmek olan URAP’ın sıralamasını ABD merkezli U.S. News ve İngiltere merkezli Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS‘nin verileriyle karşılaştırdığımızda çok farklı sonuçlarla karşılaşmaktayız. Bununla beraber AB verilerinden faydalanılarak hazırlanan sıralama ise bu çelişkiyi derinleştirmektedir.

URAP’ın Dünya Sıralaması

Temel amacı, dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesini ve miktarını yansıtan akademik performans göstergelerine dayalı bir sıralama sistemi geliştirmek olan ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde laboratuvar araştırması yapan URAP, 2500 üniversitenin makale ve diğer dokümanlarını değerlendirerek 2017-2018 sıralamasını belirledi.

URAP’ın 2017-2018 Dünya Sıralamasında yer alan 2 bin 500 üniversitenin makale ve atıf puanlarını hesaplayarak belirlediği listede ODTÜ 532, İstanbul Üniversitesi 540, Hacettepe Üniversitesi 543, İstanbul Teknik Üniversitesi 559, Ankara Üniversitesi 652, Ege Üniversitesi 653, Gazi Üniversitesi 669, Boğaziçi Üniversitesi 699, Bilkent Üniversitesi 840 ve Erciyes Üniversitesi 878. sırada yer aldı.


URAP’ın 2017-2018 Dünya Sıralaması

QS’nin Dünya Sıralaması

En iyi üniversiteler sıralaması için dünya genelinde yaklaşık 9000 üniversiteyi göz önünde bulundurularak, 3000 üniversiteyi değerlendirmeye alan İngiltere merkezli QS‘nin göstergeleri URAP’tan farklı bir sonuç vermektedir. QS’nin belirlediği sıralamada Bilkent Üniversitesi 421. sırada yer almaktadır.


QS’nin 2017-2018 Dünya Sıralaması


URAP’tan farklı olarak ilk 400 üniversiteye özel bir yer veren QS’nin 2018 Dünya Sıralamasında özel üniversiteler arasında Bilkent Üniversitesi 421, Koç Üniversitesi 431, Sabancı Üniversitesi 461. sırayla öne çıkmaktadırlar. Devlet üniversiteleri arasında ise 471. sırada yine URAP göstergelerinden farklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ilk sırada yer almaktadır.


ODTÜ’nün QS 2017-2018 Sıralamasındaki Yeri

U.S. News‘in Dünya Sıralaması

Dünyada en güvenilir ‘en iyi üniversiteler‘ sıralamasını veren  U.S. News‘in 2018 sıralamasına baktığımızda ise, 74 ülkeden seçilmiş 1250 üniversite arasında ilk 200’de yer alan tek Türkiye Üniversitesinin 190. sırayla Boğaziçi Üniversitesi olduğu görülmektedir.

US. News, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasını‘ üniversitelerin global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere göre belirlemektedir.

Buna göre Türkiye’den en iyi dereceyi yapan Boğaziçi Üniversitesi 190, ODTÜ ise 314. sırada yer almaktadır.


U.S News’in 2017-2018 Sıralaması

AB Dünya Sıralaması

Yüksek dereceli üniversiteleri öğrenme ortamları, bilimsel makale üzerindeki etki, program çeşitliliği, uluslararası odaklanma gibi göstergelerden yararlanarak Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralamasını hazırlayan AB verilerinde ise, 301. sıra bandında Koç Üniversitesi yer almaktadır. URAP, QS ve U.S. News de genel olarak bu sıralamalarda küresel ve bölgesel saygınlığı, akademik yayınları, kitaplar, bildiriler, atıflar, uluslararası işbirliği gibi kriterleri göz önüne alıyor olmalarına rağmen belirledikleri üniversite sıralamaları farklı olmaktadır.

Sıralamaların Birbirinden Farklı Olmasının Sebebi Nedir?

URAP sıralamayı belirlerken, yukarıda belirttiğimiz kriterler dışında 2500 üniversitenin öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısını ve doktora öğrenci sayısını da baz almaktadır. U.S News, 1250 üniversiteyi akademik etkinlik ve kategorilendirilmiş atıfların yüzdeliğine göre sıralamaktadır. Dünya sıralamasında benzer kriterleri kullanan QS ise çeşitli üniversitelere mensup akademisyenlerin ve işveren görüşlerini; kişi başına düşen atıf sayısını, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, yabancı öğretim üyesi oranı ve yabancı öğrenci oranı gibi ölçüleri de sıra belirlemede kullanmaktadır.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında Türkiye’de ilk 10’a giren üniversiteler:Kaynaklar:

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP) 2017-2018QS World University Rankings 2017-2018US News & World Report 2017-2018mastersportal.eu

[Toplam: 1   Ortalama: 1/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?