Psikopatlık Nedir?

Yazımızda psikopatlık üzerine kapsamlı bir araştırma yaptık.

1800’lerin başında, akıl hastalarıyla birlikte çalışan doktorlar, normal görünen hastalarından bazılarının “ahlaki çürüme” ya da “ahlaki çılgınlık” olarak adlandırdıkları sorunlara sahip olduklarını fark etmeye başladılar.

Psikopat” terimi ilk olarak 1900’lü yıllarda bu insanlar için söylenmiştir. Topluluk içinde yaptıkları zararı vurgulamak için bu terim 1930’larda “sosyopat” olarak değiştirilmiştir. Günümüzde tercihen “psikopat” ifadesi kullanılmaktadır. Bazıları, “psikopat” terimini genetik özelliklerle bağlantılı daha ciddi bir bozukluğa atıfta bulunarak, daha tehlikeli bireyler için kullanır; “sosyopat” ise, yetişme şeklinden kaynaklı, bulunduğu çevrede daha az tehlikeli sayılan insanlar için kullanılır. Bazı araştırmacılar bu bozukluğu, genetik olarak ortaya çıktığı düşünülen “birincil psikopatlar” ve çevrelerinden kaynaklı gelişmiş “ikincil psikopatlar” olarak katagorize etmiştir.psikopatlık

Psikopatlık (psikopati) yalan, insanların sömürülmesi, pervasızlık, küstahlık, ahlaki düşüklük, düşük öz-denetim ve empati eksikliği biçiminde ifade edilen kişilik bozukluğudur. Bu özelliklere sahip olanlar normal görünebilir, bu nedenle psikopat kişilerin topluma karışmaları ve başkalarına rahatsızlık verme ihtimalleri yüksektir.

Psikopatik özelliklere sahip insanlar çoğunlukla kendilerinin üstün ve yetkili oldukları hissine sahiptir ve toplumsal normları dikkate almazlar. Bunun sonucunda hayatları boyunca birçok insanı olumsuz etkileyip mağdur ederler. Kurbanları arasında yabancılar, arkadaşları, ortakları, iş arkadaşları ve aile üyeleri bulunur.

Psikopatlar sevmeyi, pişmanlık veya suçluluk duygusu göstermeyi becerememektedir. Birçoğu etkileyici görünüşleri, yalanları ve başkalarının onları yönlendirmesiyle hayatta kalmaya çalışır. Psikopatik özelliklere sahip bireylerin sosyal duygu (sevgi, empati, suçluluk ve pişmanlık) eksikliği vardır. Diğer insanların ne düşündüğünü önemsemezler. Psikopat insanlar dürtüsel oldukları ve diğer insanlara zarar verebildikleri için “antisosyal” olarak adlandırılır.

Psikopati, toplumlarda birçok hasara sebep olur. Birçok insanın acı çekmesinin sebebi psikopatik özelliklere sahip kişilerle aynı ortamda bulunmalarıdır. En büyük sıkıntıyı ise bu kişilerin aileleri ve yakın çevreleri yaşar.psikopati

Psikopatlar toplumdaki “canavarları” temsil eden, ahlaki açıdan tahrip olmuş kişilerdir. Planlı şiddet eğilimli, duygusuz, durdurulamaz kişilerdir ve tedavi edilemeleri zordur. Şiddet eğilimleri 50’li yaşlarına varıncaya kadar devam eder, sonra hafifleşir.

Duygusuzlukları, düşük sinir sistemleri ve endişe eksiklikleri ile psikopatik kişiler, korkusuz ve hormonal olarak dengesizdir. Büyük tavırlar, doymak bilmez bir iştah ve sadizm eğilimi ile hareket etme potansiyelleri yüksektir.

Dört farklı psikopat alt türü vardır. En eski ayrım, Amerikalı Psikiyatr Hervey M. Cleckley tarafından 1941’de “birincil” ve “ikincil” olarak yapılmıştır.

Birincil Psikopat

Bu kişiler ceza, endişe, strese duyarsızdırlar veya onaylamaya cevap vermezler. Kullanılan dilde söylenen sözleri normal insanların anladığı gibi anlamazlar. Hiçbir yaşam planını takip etmezler ve sanki hiçbir gerçek duyguyu deneyimleyemiyor gibi görünürler.

İkincil Psikopat

Bu psikopatik kişiler tehlikeyi göze alırlar fakat aynı zamanda stresli, kaygılı ve suça yatkın olma olasılıkları daha yüksektir. Kendilerini ortalama bir insandan daha fazla strese maruz bırakırlar, fakat ortalama bir kişiye kıyasla strese karşı savunmasızdırlar. (Bu, bunların “tamamen psikopat” olmadığını göstermektedir. Bu, ayırıcı genetik varyasyonlardan kaynaklanıyor olabilir.)

Hayatta  kendi kurallarıyla oynayan cesur, maceracı, alışılmamış insanlardır. Acıdan kaçma arzusuyla yaşarlar ancak belli kışkırtmalara karşı koyamazlar. Yasak bir cisime yönelince kaygı arttıkça cazibe de artar. Hayatlarını cazibelere kapılarak yaşarlar. Hem birincil hem de ikincil psikopatlar, alt bölümlere ayrılabilir.

Psikopatların Genel Özellikleri ve Bakış Açıları

psikopati

Psikopatlar parayı ve gücü çok istemekle kalmazlar, aynı zamanda başkalarının hakkını almak ve gasp etmekten (örneğin kendi kardeşlerinin) özel bir zevk alırlar. Emek hırsızlığı, insanları kandırmak, dolandırmak ve zorla çalıştırmak, dürüstlükle emek vererek kazanabileceklerinden çok daha tatlı gelir.

İnsanları kullanıp atmak ve başkalarının yaşadığı talihsizliklerden zevk almak belirgin özelliklerindendir; insanları bir araç olarak kullanılmaktadırlar.

Psikopat, bizi neyin kıpırdattığını tam olarak bilen ve duygularımızı nasıl yönlendireceğini ve etkileyeceğini bilen bir manipülatördür. “Şefkatli ve nazik” kadınları bulma yeteneğine sahiptirler.

Taklit yöntemiyle normal bir insan gibi görünmeye çalışan psikopatlar, üzgün ya da derin düşünen kişiler gibi davranırlar ve  bu sayede kurbanları ile sahte bir empati kurmaya çalışırlar. Gerçek şu ki, psikopatların çoğu, gerçek insani duygulara sahip oldukları konusunda yalan söyleyerek insanları etkilemeye çalışırlar ancak kimseye merhamet göstermezler. Bu yüzden kurbanlarını kolayca etkileyebilirler.

Psikopatlar için yalan söylemek, nefes almak gibidir.

Psikopat başkalarına anlattığı görkemli yalan hikayesinden öncelikle kendisi etkilenir; bu da çoğunlukla, farkında olmadan insanların doğru algılamasını sağlayan şeyleri anlatmasına neden olur. Çoğu zaman söyledikleri yalanları unuturlar ve çelişkili konuşurlar. Böyle durumlarda psikopat gerçekten de deli olmamasına rağmen dinleyici psikopatın deli olup olmadığını merak eder.

Bununla birlikte, en şaşırtıcı şey seçici hafızalarıdır. Bir psikopat dün söylediği sözleri hatırlamayabilir, ancak amacı doğrultusunda bir durum söz konusu olduğunda geçmişten bir şeyleri mutlaka hatırlayacaktır.

Çoğu psikopat çok kibirli ve ukaladır. Bununla birlikte, potansiyel bir kurbanı etkilemeye çalıştıkları zaman, tümüyle “doğru” şeyler söyleyerek iyi kalpli ve yardımsever olduklarına inandırmaya çalışırlar. Gerçek şu ki, psikopatlar fedakar değildir ve arkadaşlıklar veya ilişkiler umurlarında değildir.

Bazıları, alt sınıflar hakkında endişe duyabilir ve kendilerini zayıfların ve yoksulların tarafında gibi gösterebilir. Örneğin bir psikopat, (eğer düşük sosyoekonomik sınıfta ise) zengin insanları sevmediğini iddia edebilir, ancak onların sahip oldukları şeyleri içten içe kıskanır.psikopatlık

Bazı psikopatlar hayvanlardan hoşlanabilir, ancak yine de onları yararlanabilecekleri objeler olarak görürler.

Psikopatların kurbanları genellikle kadınlardır. Psikopatların büyüleyici (sahte büyüleyicilik) davranışları ve yalanları onları etkiler, ve kadınlara bu kişilerin tehlikeli olduklarını inandırmak çok zordur.

Psikopatın davranışının farkında olup olmadığı genellikle tartışılan bir şeydir. Bilim adamları psikopatlığın doğuştan olduğuna inansa da, bazılarına göre psikopatlar davranışlarını gayet bilinçli bir şekilde ve kasıtlı yapıyorlar.

Psikopatlar çoğunlukla en iyi olduklarını ve iyi yerlerde olmayı hak ettiklerini düşünür. Çoğu öyle olmakla beraber, tüm psikopatlar düşük gelirli sınıftan değildir; bazıları oldukça yakışıklı ve iyi kariyerlere sahip kişilerdir ve bu avantajları kendi yararları için kullanırlar. Psikopatların tamamı terk edilmiş, varlıksız, eğitimsiz değildir. Birçok psikopat profesyonel olarak çalışır.

Ayrıca, tüm psikopatlar sakin, havalı ve kendine hakim kişiler değildir. Bazıları garip ve tuhaf görünür ve davranışları eksantrik veya olağan dışı olabilir. Psikopatlar sıklıkla güçlü ve “heyecanlandırıcı” görünür. Zararsız, “aptal” ya da sıra dışı görünen psikopatlar bir “melek” görüntüsüyle genellikle insanları kandırır.

Amerikalı Psikiyatr Hervey M. Cleckley’nin (1903 – 1984) Psikopati Belirtileri Listesi:

Oldukça yüzeysel bir çekicilik ve ortalama ya da daha fazla bir zeka

Kuruntular ya da akıl dışı düşünme belirtileri

Anksiyete veya diğer “nevrotik” semptomların bulunmaması; fazlaca durgunluk, sakinlik ve sözel beceri yoksunluğu

Güvenilmezlik, sorumluluk sahibi olamama, kaypaklık

Uyumsuzluk ve samimiyetsizlik

Açıklanamayan, dürtüsellikten kaynaklanan, yarım yamalak güdülenmiş ve kötü planlanmış antisosyal davranış

Yetersiz güdülenmiş antisosyal davranış

Yetersiz yargılama ve tecrübelerden ders çıkarma becerisinin olmaması

Patolojik egosentriklik (benmerkezcilik), gerçek sevgi ve bağlılık yetilerinin olmaması

Derin ve kalıcı duyguların olmaması

Gerçek bir içgörünün olmaması, empati yoksunluğu

Özel ilgi, nezaket ve güven duyguları konusunda nankörlük etmek

İçki içtikten sonra, hatta bazen içki içmediğinde bile, fantastik ve sakıncalı davranışlar sergileme. Kabalık, edepsizlik, hızlı ruh hali değişimi, kötü şakalar yapma

Gerçek bir intihar girişimi deneyiminin olmaması

Kişisel olmayan, önemsiz ve zayıf bir şekilde entegre edilmiş bir yaşam

Herhangi bir düzene bağlı bir hayat planı yapamama


KAYNAKLAR

a-s-p     psychopathsandlove   psychologytoday    cassiopaea

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?