Oruç Tutmak Yeni Anayasa ile Zorunlu Hale Geliyor İddiası

Oruç Tutmak Yeni Anayasa ile Zorunlu Hale Geliyor İddiası başlıklı yazımızda, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu öncesinde yeni anayasa ile ilgili gündeme gelen bir iddiayı inceledik.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu öncesinde sosyal medyada sıkça paylaşılan bir görsele göre, yeni anayasa ile oruç tutmanın zorunlu olacağı iddia edilmiştir. Ancak bu iddia doğru değildir. 


yeni anayasa ile oruç tutmak zorunlu hale geliyor iddiası 2


Anayasa değişikliği ile Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti başlığı altındaki 24. Maddede, oruç tutmayanların para cezası alacağı, vatandaşlıktan çıkarılacağı ve sınır dışı edileceğine dair iddialar sıralanmıştır. Bununla birlikte, Anayasa değişikliği için 24. Maddeye;

“Din ve vicdan hürriyetinin tek istisnası ramazan ayındaki oruç ibadetidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde oruç tutmayanlar ceza kanunundan düzenlenmek üzere para cezası, kamu hizmeti, bu suçun işlenmesinin süreklilik arzetmesi, devlete karşı gelmekte eş tutulacağından vatandaşlıktan çıkarılma ve sınır dışı edilmeye kadar devam edebilir. İlgili kanunlarca belirlenir.” şeklinde bir ibare ekleneceği iddia edilmiştir.

Anayasanın 24. maddesinde oruç tutmak ve tutmayanların çeşitli şekillerde cezalandırılacağı ile ilgili hiçbir hüküm geçmemektedir. Günümüzde kullanılan 1982 Anayasasının 24. maddesi şu şekildedir:


oruç tutmayanların cezalandırılacağı iddiası anayasa 24


24. maddenin son paragrafında bulunan “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” kısmı iddiada kaldırılarak, yerine oruç tutmayanların cezalandırılacağı ile ilgili gerçeği yansıtmayan bir madde eklenmiştir. Ayrıca iddia metninde yapılan yazım yanlışlarının ve yazı dilinin resmi bir belge niteliğinden uzak olması da iddianın asılsız olduğunu göstermektedir.


yüzde 0 dogrula.org doğruluk yüzdesi %0


Kaynaklar: TBMM, Twitter, superhaber.tv, anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr


[Toplam: 3   Ortalama: 5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?