Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası

“Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası” başlıklı içeriğimizde, 2015 yılında yapılan genel seçim öncesinde gündeme gelen YSK’nın seneler önce ölmüş kişilere seçmen kağıdı gönderdiği iddiasını inceledik. Söz konusu iddia doğru değildir.

Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası 3

Seçmen Kütüklerinde Ölmüş Kişilerin Kaydı Yok

YSK’nın ölmüş kişilere seçmen kağıdı gönderdiği iddiası senelerdir her seçim dönemi gündeme gelen bir konu olduğundan, en son 2015 genel seçimlerinde konuya dair YSK başkanı Sadi Güven açıklama yapmıştır. Açıklama metninde YSK’nın seçmen kütüklerini oluştururken, seçimin başlangıç tarihi itibariyle Adres Kayıt Sistemi‘nden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtları alarak oluşturduğu ifade edilmiştir. Yani seçmen kütükleri, yaşayan ve seçmen niteliğine sahip T.C. vatandaşlarının bilgilerinin Mernis’ten alınması ile oluşturulmaktadır. Bu kayıtlara göre de 2015 genel seçim hazırlığı kapsamında seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden (8 Nisan 2015) önce, ölen ve Mernis’te ölüm kaydı işlenen tek bir vatandaşın seçmen kütüklerinde kaydı olmadığı belirtilmiştir.

YSK’nın Açıklaması

YSK’nın resmi sitesinde yer alan açıklama metni şöyle:

Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası

Basın Açıklaması

“Bir siyasi parti genel sekreterinin bazı yazılı ve görsel basına yaptığı açıklamada;

“21 yıl önce vefat etmiş kişilere seçmen bilgi kâğıdı gönderildiği, vatandaşın vefat ettiğinin belediye, kaymakamlık ve nüfustan düşmüş olmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulunun 21 yıl önce vefat eden vatandaşı yaşıyormuş gibi gösterip seçmen bilgi kâğıdı gönderdiği, yaşayan ve iki seçimde de oy kullanan vatandaşa seçmen bilgi kâğıdı gönderilmediği başka semtlerde oturan kişilerin seçmen kâğıtlarının başka adrese gönderildiği bu konuda binlerce şikâyet yapılmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulunun hala suskun olduğu” belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu olarak ilgili partiye bunun mümkün olmadığı iddialarına ilişkin varsa belgelerin gönderilmesi aksi takdirde açıklamanın tekzip edileceği bildirilmiştir.

İlgili genel sekreter imzası ile Başkanlığımıza yazılan yazıda;

Nüfusta 21 yıl önce vefat eden ve nüfustan düşen seçmene ilişkin belge gönderilmemiş, hangi itirazlarına cevap verilmediği bildirilmemiş, ilgilisinde bulunması ve dağıtılmaması halinde ilçe seçim kurullarına iadesi gereken seçmen bilgi kâğıdı gönderilmekle birlikte Yüksek Seçim Kurulunun siyasilerin açıklamalarını tekzip etme yetkisi olmadığı ifade edilmekle yetinilmiştir.

Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme, kesin karara bağlama…. görevi” Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu siyasi tartışmaların dışında kalma gayreti içindedir. Ancak doğru olmayan haberlere cevap verilmemesi ise iddiaları kabul anlamına gelecektir.

1- Yüksek Seçim Kurulu seçimin başlangıç tarihi itibariyle Adres Kayıt Sistemi’nden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtları alarak seçmen kütüğünü oluşturmaktadır. Seçmen kütükleri, hiçbir kısıtlama olmaksızın siyasi partilere her seçim döneminde iki kez elektronik ortamda paylaşılmakta, ayrıca askıya çıkan listeler, askı süresinde listeye eklenen ve çıkanlar (nedenleri ile birlikte), kesinleşen sandık seçmen listeleri yurt içi ve yurt dışı olmak üzere verilmektedir.

Dolayısıyla, seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partiler, bir seçim döneminde dört defa seçmen kütüğüne ulaşabilme imkânına sahiptir.

Seçmen Kütüklerinin kesinleşme tarihinden (8 Nisan 2015) önce, ölen ve Mernis’te ölüm kaydı işlenen tek bir vatandaşımızın seçmen kütüklerinde kaydı yoktur. Somut bilgi vermeden kamuoyuna doğru olmayan açıklama yapmak ve bu açıklama üzerinden haberler oluşturmak seçimi tartışmalı hale getirmek doğru değildir.

Açıklamada yer aldığı gibi bin tane itirazlarına cevap verilmediği de doğru değildir. Yüksek Seçim Kurulunda itiraz edilen ve bekleyen dosya yoktur. İtirazlar günlük olarak karara bağlanmaktadır.

Seçmen kütüklerinde ölü seçmen olduğuna ilişkin tek bir itirazla bile Yüksek Seçim Kuruluna başvurulmamış iken böyle bir başvuru yapılmadan kamuoyunda günlerdir seçmen kütüklerinde ölü seçmen olduğuna ilişkin algı oluşturarak ve siyasilerin açıklamalarını tekzip etme yetkin yoktur demek anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.

2- Günlerdir Yüksek Seçim Kurulunun ölü seçmen listesini vermediği kamuoyunda dile getirilmektedir.

Seçmen kütükleri, yaşayan ve seçmen niteliğine sahip T.C. vatandaşlarının bilgilerinin Mernis’ten alınması ile oluşturulmaktadır. Dolayısıyla iki seçim arasında ölenlerin listesi tutulmamaktadır. Her iki seçimde seçmen kütükleri ve listeleri partilere verilmektedir. Siyasi partiler iki seçim arasında ölenlerin listesini Yüksek Seçim Kurulundan değil Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden talep etmelidir. Bu bilginin muhatabı Yüksek Seçim Kurulu değildir.

3- Onlarca kez açıklanmasına rağmen hala Suriyeli sığınmacıların oy kullanacakları ileri sürülmektedir.

Sadece T.C. vatandaşları kütükte kayıtlıdır. Suriyeli sığınmacılara veya ülkemizde uzun süreli ikamet eden yabancılara verilen kimlik numaraları 99 ile başlamakta olup, seçmen kütüğünde teknik olarak kaydı mümkün olmadığı gibi bugüne kadar kendilerine seçmen kütüklerini verdiğimiz hiçbir siyasi partiden bu konuda somut itiraz gelmediği halde halen gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sadi GÜVEN

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı”

Açıklamanın orijinaline ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası 2

Ölmüş Kişilerin Sisteme İşlenmesi

Ölen kişilerin bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmektedir. Dolayısıyla YSK’nın ölen kişilere seçmen kağıdı göndermiş olduğu varsayımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (NVİGM) konuyla alakalı eksik veya yanlış işlem yapmış olması ya da çok eskiden ölmüş kişinin nüfus kütüklerine tescil ettirilmemiş olması muhtemeldir. Yani seçimlerde ölmüş kişilere seçmen kağıdı gitmesi NVİGM sistemine ölüm kaydının işlenmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. NVİGM’nin resmi Web sitesinde konuyla bağlantılı olarak, bir bilgi edinme bölümü oluşturulmuştur. Buna göre, çok eskiden ölmüş kişilerin sistemde sağ görünmesi sebebiyle, nüfus kütüğüne tescil ettirilmesi için;

(1) Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin onayı ile işleme konulur.

(2) Ölümü belirten resmî belge olarak; sağlık kuruluşları veya özel hastanelerce düzenlenen kayıtlara dayanılarak kamu kuruluşlarınca verilmiş yazı veya raporlar, trafik kazalarıyla ilgili raporlar, mahkeme kayıtları, mahkeme kararları veya benzeri belgeler kabul edilir.

(3) Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Elektronik ortamda tutulan kütüklere ölüm araştırması yapıldığı açıklamasında bulunur. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir.

Seçmen Kütüğü Nasıl Düzenlenir?

Ölmüş Kişilere Seçmen Kağıdı Gönderildiği İddiası 1

Seçmene ait ad, soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini kaybettiren haller, vatandaşlık hakkını kaybetme veya yeniden kazanma ile vefat etme ve adres değişikleri vb. bilgiler dikkate alınarak seçmen kütüğü sürekli güncelleştirilir. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan 18 yaşını doldurmuş seçmenlere ait kimlik ve adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) uygulamalarından web servisleri aracılığı ile SEÇSİS’e aktarılmakta ve bu şekilde oluşturulan seçmen kütükleri sürekli güncellenmektedir. Ancak o yıl seçim yapılması durumunda seçmen listeleri hazırlanırken on sekiz yaşın doldurulmuş olması hesabında seçim günü (o gün dâhil) esas alınır. Millî Savunma Bakanlığından silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, Genel Kurmay Başkanlığından askeri öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından oylarını daha rahat kullanabilmeleri için engelli (ortopedik ve görme) seçmenlerin, Adalet Bakanlığından ise kısıtlılar (TMK 405 ve 406. maddeleri uyarınca) ile taksirli ve kasıtlı suçtan hükümlü bilgileri alınarak SEÇSİS’e işlenir.

Seçmen Kütüğünün Denetimi Nasıl Sağlanır?

Seçmen bilgileri, 365 gün 7/24 YSK’nın İnternet adresinden kontrol edilebilir. Seçmenin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden yapmış olduğu yerleşim yeri, adres, kimlik bilgisi değişiklikleri bir gün sonra Adres Kayıt Sistemi üzerinden Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarıldıktan sonra www.ysk.gov.tr adresinden yurt içi seçmen sorgulama veya yurt dışı seçmen sorgulama bölümlerinden görüntülenmektedir.

Ayrıca seçmen kütükleri; seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

Seçim Sonuçları Siyasi Partilerle Eş Zamanlı Olarak Paylaşılıyor

İlçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) girişi yapılan sandık sonuç tutanağındaki partilerin aldığı oy sayıları ve taranarak elektronik ortama aktarılan imzalı sandık sonuç tutanakları, seçime katılan siyasi partilere web servis veya web ara yüzü ya da toplu veri aktarımı olarak eş zamanlı verilerek seçim sonuçları üzerinde siyasi partilerin denetimi sağlanmaktadır.


yüzde 0 dogrula.org doğruluk yüzdesi %0


Kaynaklar: YSK, YSK 2, YSK 3, NVİGM, NVİGM 2, Twitter, editor.sol

[Toplam: 4   Ortalama: 3.5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?