IB PYP Nedir? PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

“IB PYP Nedir? PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar” başlıklı yazımızda PYP eğitim modelinin ne olduğunu, nasıl ve hangi okullarda uygulandığını inceledik.

IB (Uluslararası Bakalorya) sisteminin bir parçası olan PYP eğitim modeline dair detayları okumadan önce buraya tıklayarak IB (Uluslararası Bakalorya) sisteminin detaylarını okuyabilirsiniz. IB sisteminin bir diğer parçası olan orta yıllar programı yani MYP eğitim modelini okumak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. 

PYP (İlk Yıllar Programı) Nedir?

Uluslararası Bakalorya sisteminin ilk aşaması olan ve 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan İlk Yıllar Programı (PYP – Primary Years Programme), genç öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye önem veren aktif katılımcılar olarak geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri için küresel öneme sahip eğitimler, alan eğitimleri, bilgi-beceri-davranış geliştirme eğitimleri gibi birçok eğitim verilir.

PYP Öğretim Programı

PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnek olarak tasarlanmış bir öğretim programına sahiptir. Bu programda öğrencilerin, IB Orta Yıllar Programı olan MYP’ye de hazırlanabilmeleri sağlanır. Genç öğrencilere, günümüzde ve gelecekte başarılı olmaları için gereken bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylem gibi temel unsurların eğitiminin yer aldığı bir müfredat hazırlanır. Bu eğitimler hem geleneksel alan eğitimleri; matematik, fen, sanat, dil, sosyal bilimler, kişisel-toplumsal-bedensel eğitimler gibi alanları içerirken hem de disiplinler üstü eğitimleri içermektedir. Disiplinler üstü eğitimler içerisinde; kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme biçimimiz, gezegeni paylaşmak gibi temalar işlenir. Bunlar dışında da çeşitli projeler, etkinlikler, zirveler, sergiler düzenlenir ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanır.

Sonuç olarak IB İlk Yıllar Programı’nda şunlar hedeflenir:

• Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamak
• Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik etmek
• Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını desteklemek
• Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olmak

PYP Öğrenen Profili

Tüm IB (Uluslararası Bakalorya) eğitim programlarında öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

  • Araştıran-sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
  • Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
  • Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
  • İletişim kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
  • İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
  • Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
  • Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
  • Risk alan: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
  • Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
  • Dönüşümlü düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

PYP Uygulayan Okullar

Türkiye’de Uluslararası Bakalorya eğitim sistemine dahil olan 66 okul bulunmaktadır. Bunlardan 29’u PYP (İlk Yıllar Programı) eğitim modelini benimsemiştir. Bu okullar şöyle:

PYP Nedir PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

PYP Nedir PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar 1

PYP Nedir PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar 2

PYP Nedir PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar 3


Kaynaklar: ibo, ibo 2, ibo 3, ibo 4, ibo 5, ibo 6

Uluslararası Bakalorya – IB Eğitimi Nedir?

IB MYP Nedir? MYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

[Toplam: 5   Ortalama: 4/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?