Hazine Arazilerinin Ağaçlandırma Amacıyla Kiralanabildiği İddiası

Hazine Arazilerinin Ağaçlandırma Amacıyla Kiralanabildiği İddiası” başlıklı yazımızda, @serpiltatan_ adlı kişinin Twitter hesabında paylaştığı söz konusu iddiayı detaylarıyla inceledik. Gönderiye yapılan yorumlara bakıldığında, konuyla ilgi bilgi sahibi olunmadığı ortaya çıkıyor. Bu yüzden de paylaşıma gelen oldukça fazla yorum ve etkileşim mevcut.

hazine twit

Ayrıca, paylaşımda ve yorumlarda tepki çeken “pazarlık usulü” ifadesi de Resmi Gazete’de yer alıyor; yani bu ifade, yapılan sözleşmeye göre değişen bir tanım değil.

Resmi Gazete’de yayınlanan, Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, hazine arazilerinin ağaçlandırma amacıyla kiralanabildiği iddiası doğrudur; belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmazlar ağaçlandırma amaçlı kiraya verilebilir.

 

hazine ağaçlandırma 1

Belgede yer alan ilgili bölümler şöyle:

· Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilmesi işlemleri 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

· Belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ve Bakanlığımızca uygun görülen taşınmazlar ağaçlandırma amaçlı kiraya verilebilir.

· Ağaçlandırma yapılmak üzere Valiliklerce belirlenen ve Bakanlıkça uygun görülen taşınmazlar; bulunduğu yer Valilikleri ve Kaymakamlıklara ait internet sayfaları ve Bakanlık internet sitesinde de eş zamanlı olarak 30 gün süreyle ilan edilmektedir. Ayrıca, taşınmazların bulunduğu köyde de muhtarlıklarda ilan yapılmak üzere duyurulmaktadır.

Ağaçlandırma yapılması amacıyla ilan edilen taşınmazlar, “taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler” tarafından kiralanabiliyor.

hazine ağaçlandırma 2

Kira Süresi ve Bedeli Hakkında

· Ağaçlandırma amaçlı kiralamalarda süre 10 yıldır.

· Kira bedeli, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedel üzerinden alınır. Kira bedeli ilk beş yıl için yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir.

· 2016 yılında dönüm (1000 m²) başına alınacak kira bedelleri; Kavak, kestane, ceviz ve badem gibi odun dışı (meyveli) orman ürünü veren ve hızlı gelişen türlere ait ağaç ve ağaççıklarda ilk 5 (beş) yıl için 3,61 TL, 6. (altı) yıldan proje sonuna kadar 7,22 TL’dir.

· Çam türleri, sedir, göknar, kayın ve söğüt gibi asli orman ürünü veren yapraklılarda ilk 5 (beş) yıl için 1,42 TL, 6. (altı) yıldan proje sonuna kadar 2,85 TL’dir.

Özel Orman Fidanlığı Yapmak Amacıyla Kiralama

· Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde veya dışarısındaki imar planı bulunmayan taşınmazlar, yüzölçümü 2.000 m²’den az olamamak üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla bir dilekçe ile (Ek-2/C) başvurulması halinde ön izin verilebilir ve kiralama yapılabilir.

· Pazarlık Usulü ile yapılan ihalede hak sahibi belirlenir ve belirlenen yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ön izin süresine tekabül eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin dörtte biri oranına tekabül eden tutarda) ön izin bedeli alınır.

İlgili maddelere ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

hazine ağaçlandırma 3

hazine ağaçlandırma 4

hazine ağaçlandırma 5

hazine ağaçlandırma 6

yüzde 100 dogrula.org doğruluk yüzdesi %100

Kaynaklar: Resmigazete, milliemlak, twitter

[Toplam: 6   Ortalama: 5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?