Hakkımızda

Dogrula.org Hakkında

Dünya’da ve Türkiye’de özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve güvenilirliği açısından tereddüt uyandıran güncel bilgi ve haberler arttıkça, bunları doğrulama ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyacı giderebilmek adına, çeşitli doğrulama girişimleri söz konusu olmuş ve bu girişimler sonucu doğrulama platformları ortaya çıkmıştır. Bu platformlar, doğruluğu konusunda şüphe uyandıran güncel bilgileri, kendi yöntemleriyle araştırmakta ve elde ettikleri sonuçları değerlendirerek, bu amaçla kurdukları web siteleri aracılığıyla takipçilerine sunmaktadır. Ancak bu doğrultuda Türkiye’de çalışmalar yapan platformların bazılarının sunduğu veriler, politikleşmeleri sebebiyle her zaman gerçeği yansıtmamakta olup, politikleşmeden çalışan yeni doğrulama platformlarının kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Dogrula.org, bu ihtiyaç doğrultusunda kurulmuş bir girişimdir.

Dogrula.org, bünyesinde barındırdığı kategoriler ve kullanıcılar tarafından dogrula.org’ a iletilen diğer konular kapsamında, güvenilirliği konusunda tereddüt uyandıran nitelikteki bilgileri inceleme ve değerlendirme konusu olarak ele alır. Bu bağlamda incelediği bilgilerin doğruluğunu araştırmak adına yeterli veriye ulaştığında, bunları dogrula.org’ un sonuç değerlendirme ölçütlerinden uyumlu olanla eşleştirir ve bunu okuyucusuna sunmak üzere metin haline getirir. Tüm bu süreçte dogrula.org ekibi, çalışma prensiplerini gözeterek ilerler.

Çalışma Prensipleri

  • Tarafsızlık
  • Dürüstlük
  • Yalınlık ve açıklık
  • Güncelleme politikası (değişiklik yapma)

Yöntem

Dogrula.org ekibi çalışma sürecinde aşağıdaki yöntemleri uygular:

  • İncelemeye konu olan bilgilerin içeriklerini, geleneksel gazetecilik yöntemleriyle araştırma
  • Elde edilen bulguları inceleme ve haklarında detaylı olarak web araştırması yapma
  • Bu verilerden raporlamaya uygun olanları ayıklama ve bunları metin haline getirme
  • Verilere dair bir takım şablonlar, görseller ve listeler oluşturma
  • Verileri okuyucuya sunmak için hazır hale getirmek amacıyla düzenleme ve sıralama

Doğruluk Yüzdesi Çizelgesi ve Yüzdelerin Anlamları

dogrula.org doğruluk yüzdesi(%100) Doğru – Olay doğru ve gözden kaçırılmış bir şey yok.

(%70) Çoğunlukla Doğru – Olayın büyük bir kısmı doğru ama açıklama veya ek bilgi gerekiyor.

(%50) Yarı Doğru – Olay kısmen doğru, ancak önemli detaylar dışarıda bırakılmış ya da konunun dışında başka şeyler dahil edilmiş.

(%30) Çoğunlukla Yanlış – Olayda bir gerçeklik payı var, ancak farklı bir izlenim yaratacak kritik gerçekler göz ardı edilmiş.

(%0) Yanlış – Olay doğru değil.

Kullanım Sözleşmesi ve gizlilik koşulları

Lütfen dogrula.org sitesini kullanmadan önce aşağıdaki ‘site kullanım şartlarını’ dikkatlice okuyunuz. Dogrula.org sitesini kullanarak aşağıdaki şartların tamamını kabul etmiş varsayılırsınız:

Site Kullanım Şartları

(‘Kullanıcı’) ‘dogrula.org’ sitesinde sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

a. ‘Dogrula.org’, üyelerinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul eder.

b. Kullanıcı, ‘dogrula.org’ kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

c. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘dorgula.org’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı
mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

d. ‘Dogrula.org’ üyelerinin, birbirleri ve üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site(dogrula.org)’de yer alan, belge, yazılım, grafik, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ‘dogrula.org’ işleteni, ‘dogrula.org’ sahibi veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site(dogrula.org)’nin ziyaret edilmesi veya bu Site(dogrula.org)’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site(dogrula.org)’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site(dogrula.org)’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Site(dogrula.org) üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgiler, 3. Kişilere açıklanmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. SİTE (DOGRULA.ORG) TARAFINDAN
SUNULAN HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site(dogrula.org) ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

‘Dogrula.org’, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli
olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ‘dogrula.org’ un bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 iş günü içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

× How can I help you?