Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Farklı mıdır?

Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Tanımları

  • Uluslararası Göç Örgütü, (IOM)’nin mevcut uluslararası sözleşmelerden ve tanınmış metinlerden yararlanarak hazırladığı ve yayınladığı Göç Terimleri Sözlüğü tanımlarına göre göçmen, sığınmacı ve mülteci tanımları sırasıyla şöyle;

Göçmen: Uluslararası düzeyde genel kabul gören bir göçmen tanımı bulunmamaktadır. Göçmen teriminin, “kişisel rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama unsuru olmaksızın ilgili kişinin hür iradesiyle göç etmeye karar verdiği durumları kapsadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu terim, hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kapsamaktadır.

Sığınmacı: İlgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişiler. Olumsuz bir karar çıkması sonucunda bu kişiler ülkeyi terk etmek zorundadırlar, ve eğer kendilerine insani ya da diğer gerekçeler nedeniyle ülkede kalma izni verilmemişse bu kişile ülkede düzensiz bir durumda bulunan herhangi bir yabancı gibi sınır dışı edilebilirler.

Mülteci: “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişi” (1967 Protokolü ile değişik Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi, 1A(2) Maddesi).


  • Türk Dil Kurumu (TDK)’nın sözlüğüne göre ise tanımlar sırasıyla şöyle;

Göçmen: Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk)

Sığınmacı: 1.Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci.

2. Yabancı bir ülkede iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse.

Mülteci: Sığınmacı.


Özetleyecek olursak: 

Göçmen,sığınmacı ve mülteci farklı kavramlardır. Göçmen, herhangi bir zorlayıcı sebep olmadan, gönüllü olarak ülkesini terk eden kimse. Sığınmacı, mülteci statüsü kapsamında korumaya alınmak için başvuran ve başvurusu sonuçlanana kadar bekleyen kimse. Mülteci, 1967 tarihli New York Protokolü ile kapsamı genişletilmiş olan Cenevre Sözleşmesi’nin tanıdığı uluslararası hukuki koruma statüsü. (“Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve, söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişi”)


göçmen mülteci farkı

 


Statü Farkı

Söz konusu kavramların statü farkı da bulunmaktadır. Göçmen kişilerin gitmek istedikleri ülke, bu kişileri kabul edip etmemekte özgürdür. Çünkü bu kişilerin uluslararası hukukun koruması altında olmadıkları kabul edilmektedir. Ancak sığınmacı kişilerle ilgili ilk aşamada geri-göndermeme ilkesi uygulanmaktadır. Ayrıca uluslararası düzenlemeler, sığınmacı kişilerle ilgili olarak, asgari yaşam standartlarında bakım ve diğer temel haklara ilişkin koşulların sağlanmasını da öngörmektedir. Sığınmacı kişiler, mülteci statüsünü haiz olduktan sonra ise, en başından itibaren mülteci statüsündeymiş gibi sistem devam eder. Mülteci statüsünün ne olduğuna dair detayları konuya dair yazılmış 2 farklı yazımızdan aşağıdaki bağlantılara tıklayarak okuyabilirsiniz.

1. Mülteci Nedir, Kime Denir?

Mülteci Nedir, Kime Denir?

2. Mülteci Hakları Nelerdir?

Mülteci Hakları Nelerdir?


Kaynaklar:

Göç Terimleri SözlüğüTDK Sözlüğü

[Toplam: 4   Ortalama: 4.3/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?