Ana sayfa Genel Araştırma Bütün Suriyelilere Vatandaşlık Verileceği İddiası

Bütün Suriyelilere Vatandaşlık Verileceği İddiası

826
0
suriyeliler vatandaşlık

Bütün Suriyelilere Vatandaşlık Verileceği İddiası başlıklı yazımızda, geçen yıldan bu yana sosyal medyada ve internet ortamlarında sıkça yer alan ve kafa karışıklığına sebep olan Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçip geçmeyeceği konusunu araştırdık.

Böylesine yanlış anlamalara ve yorumlamalara sebebiyet verecek konuya açıklık getirmek adına 26. Dönem 3.Yasama Yılı Mart 2018 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Göç Ve Uyum Raporu’nu inceledik ve söz konusu iddialara doğrulama niteliğinde derlemeler yaptık.

Mülteci Hakları Alt Komisyonu ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız tıklayın.

suriyeliler

V.1.17.Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Vatandaşlık:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu yabancıların vatandaşlığa alınmaları için üç usul öngörmüştür. Bunlar genel hükümlere göre vatandaşlığa alınma, evlenme yolu ile vatandaşlığa alınma ve istisnai usulle vatandaşlığa alınma şeklindedir.

Genel hükümlere göre vatandaş olmak için öncelikle göçmenin Türkiye’de en az 5 yıl süren geçerli ikametinin olması gerekmektedir. Suriyelilerin statüsü geçici koruma statüsüdür. Geçici Koruma statüsü ile geçirilen süre vatandaşlığa başvuru için bir hak doğurmamaktadır.

Türkiye’de geçici ikamet statüsünde bulunan bir Suriyeli on yıl Türkiye’de bulunsa da vatandaşlığa başvuru hakkı kazanamamaktadır. Geçici koruma yönetmeliğinin 25. Maddesinde bu husus net olarak düzenlenmiştir: “Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz.

Türk vatandaşlığına geçebilmek için bir diğer usul ise ‘istisnai vatandaşlık’ yoludur. Bu usule göre, Türkiye’ye sanayi tesisi getiren veya bilimsel, ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif anlamda ülkeye katkı sağlayan veya katkı sağlayacağı düşünülen kişilerin süre, ikamet vb. şartlar aranmaksızın doğrudan Türk vatandaşlığına alınması mümkündür. Bu usulde vasıflı kişilerin Türk vatandaşlığına hızlı bir şekilde alınması gayesi güdülmektedir. Bu yöntemle ekonomik güce, akademik ve mesleki yeteneğe sahip bir potansiyelin başka coğrafyalara doğru akmasını durdurarak, ülkemizde kalmasını ve katma değer oluşturmasını sağlamak adına, bir neslin kaybolup gitmesine izin vermemek adına son 6 yılda yaklaşık 30.000 Suriyelinin vatandaşlığa geçişi gerçekleştirilmiştir.

Suriyelilerin yaklaşık 10.000 kadarı bir Türk anne ve/veya babadan olduğu için veya evlenme yoluyla vatandaşlık almıştır. Bu konuyu spekülatif malzeme yapanların gelişmiş ülkelere doğru akışı yada kaçışı gözden kaçırmamaları gerekir. Özellikle Almanya vasıflı mültecilere ikincil koruma başta olmak üzere daimi statü ve vatandaşlık verme konusunda açık davrandığı için 267.500’den fazla vasıflı Suriyelinin Almanya’ya kabul edilip daha doğrusu devşirilip yaşama karıştığı Avrupa İstatistik Ofisi/Eurostat rakamlarından anlaşılmaktadır.

Kamuoyunda Suriyelilere vatandaşlık verilip verilmemesi tartışmaları esnasında bu konuda referanduma gidilmesi ve buna göre karar verilmesi yönünde görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüş hukuk devleti yaklaşımına ve insan hakları anlayışına uygun değildir. Hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu yapılmaması esastır. Geçici koruma altında ülkemizde bulunan 3,4 milyon Suriyelinin vatandaşlığa alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin %1’inin vatandaşlık aldığı ortada iken, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin çok önemli bir kısmına vatandaşlık verildiği haberleri, şehir efsanesi olmanın ötesine geçmemektedir.

Ülkemizde doğmuş 250.000’den fazla Suriyeli bebek doğmuştur. Türkiye’de toprak esasına dayalı vatandaşlık alma usulü bulunmamakta, vatandaş olmak için kişinin annesi veya babasından en az birisinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocukların vatansız statüsünde kalması, kayıp bir neslin oluşması demektir. Bu kapsamda, Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verilmesi konusunda etki analizini içeren bir çalışma yapılıp, sonucuna göre mevzuat düzenlemesine gidilebilir.

suriyelilere vatandaşlık

V.1.19.Suriyeli Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar:

 • Yanlış bilgi: Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor.
 • Doğrusu: Suriyeli öğrenciler için özel bir düzenleme yok. Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi “Türkiye Burslarının”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının veya yatay geçişin gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler.
 • Yanlış Bilgi: Suriyeli öğrencilerin “tamamına” devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor.
 • Doğrusu: Sadece Yurt Dışı Türkler Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta olmak üzere belirli kriterleri karşılayan diğer ülkelerden gelen öğrencilerde olduğu gibi sınırlı sayıdaki Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir.
 • Yanlış Bilgi: TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere bedava veriliyor.
 • Doğrusu: TOKİ’den sosyal konut alabilmenin ilk şartı T.C. vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı olmadıkları için TOKİ’den bedava değil parayla bile sosyal konut alamazlar.
 • Yanlış Bilgi: Suriyeliler araçları için MTV ödemiyor.
 • Doğrusu: Türkiye’den araç satın alan veya kendi aracını Türkiye’ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak Türkiye’den plaka almak zorundadırlar. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar vergisi ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler.
 • Yanlış bilgi: Suriyeliler seçimlerde oy kullanıyor.
 • Doğrusu: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan biri seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.
 • Yanlış bilgi: Suriyelilere maaş bağlanıyor.
 • Doğrusu: Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu değil. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara AB katkısı ile finanse edilen bütçeden aylık 120 TL yardım yapılmaktadır. Bakıma muhtaç engelli, yetim, öksüz çocuğun bulunan ve kadınlar tarafından geçimi sağlanan (çalışma çağında erkek olmayan) aileler bu yardımdan yararlandırılmaktadır. Kasım 2016’da başlayan Sosyal uyum yardımı ile temel insani ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.

yüzde 30 dogrula.org doğruluk yüzdesi 5'lik sistem %30

Kaynaklar: kaynak1, kaynak2, kaynak3, kaynak4

[Toplam:5    Ortalama:4.8/5]

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

*