Avrupa Parlamentosu Kararlarının Hükmü

“Avrupa Parlamentosu Kararlarının Hükmü” başlıklı içeriğimizde Avrupa Parlamentosunun ne olduğu, kararlarının Avrupa Birliği’ni (AB) nasıl etkilediği üzerine yaptığımız araştırmanın derlenmiş halini okuyarak, konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Avrupa Birliği Kurumları

Avrupa Birliği Antlaşması madde 13’e göre, Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısında; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi, Konsey, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası ve Sayıştay bulunur. Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Birliği antlaşmalarında kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde ve belirlenen usul, şart ve amaçlara uygun olarak hareket eder. Birlik sınırlı yetki ilkesine tabi olup, ancak üye devletler tarafından açıkça yetkilendirildiği alanlarda düzenleme yapıp, bağlayıcı kural koyabilir ve tedbir alabilir.

Avrupa Birliği Bayrağı

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Birliği Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan tanımlamaya göre; Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen bir organdır. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği’ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşmakta ve bu rakam, 750 üye ve bir başkanı içermektedir. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği ise, üye devletlerin nüfuslarına göre tespit edilmektedir.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosunun Görevleri

Avrupa Birliği Antlaşması madde 14’te, Avrupa Parlamentosunun görevleri ve işleyişi hakkında normlar yer almaktadır.

AB Antlaşması

Özetlersek; Avrupa Parlamentosu yasama ve bütçe işleri konusunda yetkileri Konsey ile paylaşır. Antlaşmaya uygun şekilde siyasi denetim yapmakla beraber, bazı konularda danışma organı olarak da görev yapar. Birlik kurumlarında demokratikliğin sağlanmasına ve korunmasına yardım eder. Komisyon üye adaylarını onaylama ya da reddetme yetkisine sahiptir.


Ayrıca, Avrupa Birliği Antlaşması madde 49’da öngörüldüğü üzere, Avrupa Birliği’ne yeni üye kabulünde önce Avrupa Parlamentosunun muvafakati alınır ve daha sonra Konsey oybirliği ile karar alır.


Avrupa Parlamentosu Seçimleri

İKV’den alınan verilere göre grafikleştirdiğimiz, Avrupa Parlamentosu seçimlerine halkın katılım oranı şöyle;

AP Seçimleri

Kaynaklar:

Avrupa Birliği AntlaşmasıAB Bakanlığıİktisadi Kalkınma Vakfı