Afyonkarahisar Cezaevinde İsyan Çıktığı İddiası

Afyonkarahisar Cezaevinde İsyan Çıktığı İddiası” başlıklı içeriğimizde, sosyal medyada paylaşılan Afyonkarahisar kapalı cezaevinde isyan çıktığı, gardiyanların atış serbest diye bağırdığı, koğuşlarda yangın çıktığı iddiasını inceledik. Söz konusu iddia doğru değildir.

Afyonkarahisar Cezaevinde İsyan Çıktığı İddiası 1

 

Afyonkarahisar’da bulunan cezaevlerinin hiçbirinde iddia edildiği üzere bir isyan söz konusu değildir. Adalet müsteşarı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir durum olmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca isyan çıktığı iddiasının doğru olduğu varsayımda dahi gardiyanların “atış serbest” demesi hukuken söz konusu olamaz. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük uyarınca infaz kurumunun en üst amirinin izni olmadan zor kullanılması dahi, serbest değildir. İlgili tüzüğün 22. maddesi fıkra 8’e göre:

“İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru, kurumun güvenliğini bozan firara teşebbüs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhâl en üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden fazla kuvvet kullanamaz.”

Yani isyan durumunda ve hatta acil hallerde dahi infaz kurumu memurlarına sadece zor kullanma izni verilebilmektedir. Onun için de hem en üst amirin izninin gerektiği hem de gerekenden fazla zor kullanılmamasının gerektiği ilgili tüzük maddesinde belirtilmiştir. İsyan halinde zor kullanım için bile en üst amirin izni gerekli tutulmuşken, gardiyanların kendilerince “atış serbest” demeleri makul görülmemektedir.

Ayrıca Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya da konuyla ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştır:

Son olarak, yerel basın ve ulusal basında iddia konusuna dair hiçbir bilgi yer almamıştır.


yüzde 0 dogrula.org doğruluk yüzdesi %0


Kaynaklar: mevzuat.gov, twitter, twitter 2

[Toplam: 2   Ortalama: 5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?