Uluslararası Bakalorya – IB Eğitimi Nedir?

“Uluslararası Bakalorya – IB Eğitimi Nedir?” başlıklı içeriğimizde küresel bir eğitim organizasyonu olan International Baccalaureate (IB) yani Uluslararası Bakalorya sistemini inceledik.

IB (Uluslararası Bakalorya) sistemine dair detayları okumadan önce IB sisteminin bir parçası olan ilk yıllar programı yani PYP eğitim modelini okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. IB sisteminin bir diğer parçası olan orta yıllar programı yani MYP eğitim modelini okumak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. 

Önceden Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) olarak bilinen ama 2007 senesinde Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate – IB) olarak isim değişikliğine giden organizasyon, 1968 yılında İsviçre’de (Cenevre) kurulmuş, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir eğitim vakfıdır. (Yazının devamında “Uluslararası Bakalorya” yerine, daha çok bilinen hali yani İngilizce kısaltması olan IB ifadesi kullanılacaktır.)

IB eğitim sistemiyle amaçlananın, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak gençler yetiştirmek olduğu belirtilmektedir. Bu amacı ise ancak araştıran, soran, öğrenen, bilgili ve duyarlı bireylerin gerçekleştirebileceğini ifade eden IB, dünya genelinde sisteme dahil olan öğrencileri, diğer insanların farklılıklarıyla kendi doğrularına sahip olabileceğini anlamaya, yaşam boyu öğrenmeye, etkin ve sevecen olmaya teşvik eden bir sisteme sahip olduğunu belirtmektedir.

IB Eğitim Sistemi

ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 10

IB sistemi, 4 farklı eğitim organizasyonu içermektedir. Bunlar:

 1. IB İlköğretim Birinci Kademe Programı (PYP): Program, 3-12 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır. Türkiye’nin eğitim sisteminde ilköğretimin ilk 5 senesinde uygulanabilir. Bu programda öğrencilere, transdisipliner eğitimler, PYP programı ana bilim dersleri ve temel ilke eğitimleri verilmektedir.
 2. IB İlköğretim İkinci Kademe Programı (MYP): 11-16 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır. Bu programda öğrencilere, küresel konularla ilişkili sosyal, düşünce ve bilim eğitimleri, MYP programı ana bilim dersleri ve proje görevleri verilmektedir.
 3. IB Diploma Programı (DP): 16-19 yaş arası öğrenciler içindir. Uluslararası düzeyde üniversiteye giriş sağlayan bir diploma elde etmeye yönelik hazırlanmış eğitim programıdır. Bu Diploma Programı genelde 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsar. 9 ve 10. sınıflarda IB Diploma Programına hazırlık düzeyinde eğitim verilebilir. Program, Türkiye ulusal eğitim sistemine uygun şekilde hazırlansa da farklılıklar olabilir. Diploma programı, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 3 dilde uygulanabilir. Bu programda öğrencilere, DP ana bilim dersleri ve farklı çalışma alanlarında eğitimler verilmektedir.
 4. IB Kariyer Programı (CP): DP programı gibi 16-19 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır. DP programından daha ağır bir eğitim programıdır. En az 2 Diploma programı eğitimi, kariyer ile alakalı mesleki çalışmalar ve kariyer programı ana derslerini aynı anda kapsayan geniş bir eğitim organizasyonudur.

IB Öğrenen Profili

Tüm IB (Uluslararası Bakalorya) eğitim programlarında öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

 • Araştıran-sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
 • Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
 • Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
 • İletişim kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
 • İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
 • Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
 • Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
 • Risk alan: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
 • Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
 • Dönüşümlü düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

IB Eğitimi Veren Okullar

Dünyada birçok ülkede çok sayıda okulda IB eğitim sistemi uygulanmaktadır. Türkiye’de IB sistemine göre eğitim veren okullar şöyle:

ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 1

ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 2 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 3 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 4 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 5 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 6 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 7 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 8 ib eğitimi nedir uluslararası bakalorya nedir 9

IB Eğitiminde Puanlama Sistemi

IB sistemi öğrencileri her dersten 7 puan alabilmektedir. Yani derslerden alınan puan sayısı en çok 42 olabilir. Bunun dışında Uzun Tez (Extended Essay) olarak adlandırılan yaklaşık 4000 kelimeden oluşan serbest konulu ama kapsamlı bir çalışma ve Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) hakkında yazılacak bir tez sayesinde 3 puana daha ulaşabilirler. Toplam ulaşabilinen puan sayısı 45’dir. Ancak bir öğrencinin UB Diplomasına sahip olabilmesi için “Yaratıcılık, Bedensel Hareket ve Hizmet” (Creativity, Action, Service – CAS) etkinliklerinden oluşan 150 saatlik bu programı 2 yıl içinde başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Kaynaklar: ibo.org, ibo.org 2, wikizero, wikiwand, ibo.org 3, ibo.org 4, ibo.org 5

IB PYP Nedir? PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

IB MYP Nedir? MYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

[Toplam: 6   Ortalama: 4.3/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?