Seferberlik Nedir? Seferberlik Kağıdı Kimlere Gelir?

Seferberlik nedir, seferberlik çağrısı hangi durumlarda yapılır, seferberlik kağıdı kimlere gönderilir gibi soruların cevabını haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’ndaki tanıma göre seferberlik; devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Aynı kanuna göre, seferberlik ilanına, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ya da ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü alarak karar verir. 

Seferberlik uygulama alanı bakımından genel seferberlik ve kısmi seferberlik olarak ikiye ayrılır:

  1. Genel seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir.
  2. Kısmi (Bölgesel) seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.

seferberlik nedir seferberlik kağıdı kime gelir 1


Seferberlik Kimlere Çıkar? 

Seferberlik, olağanüstü durumlarda ya da savaş halinde, askeri kaynakların dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılması amacıyla ilan edilir. Türk Silahlı Kuvvetleri de seferberlik ilan edilmesi durumunda personel ihtiyacını karşılamak için yedek personeli silah altına alır.

TSK Personel Yönetmeliğine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, seferde kurulacak birlik ve kurumların oluşturulması, seferberlik ve savaş hali süresince meydana gelecek zayiatı karşılamak üzere, personel seferberlik ve personel bütünleme planları, barıştan itibaren hazırlanır ve geliştirilir.

Seferberlik halinde askerlik çağına girmiş bütün vatandaşlar seferberlik görev emri ile görevlendirilebilir. Askerlik çağı denilen dönem 20 ile 41 yaş arası dönemdir. Ancak bu  dönem Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla 5 yıl artırılabilir ya da azaltılabilir.


Sefer Görev Emri Nasıl Öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı, herhangi bir savaş ya da olağanüstü dönemde, belirli sayıdaki kişileri, ihtiyaç doğduğunda askere çağırmak üzere seçer. Ancak her askerliğini yapmış kişiye seferberlik görev emri gelmez.

Sefer görev emri gelip gelmediğini, en yakın askerlik şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi, https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girerek, aynı site üzerinden Milli Savunma Bakanlığının Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sayfasını açarak sorgulayabilirsiniz.

Ayrıca sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde sefer görev emirlerinde yazan il veya ilçeye gitmek zorundadır.

seferberlik nedir seferberlik kağıdı kime gelir 0


Sefer Görev Emri Hangi Durumlarda Verilmez?

Sefer görev emri, verilmemesi gereken kişiye ya da verilmemesi gereken bir durumda gelmişse iptal edilebilir. Sefer görev emri aşağıda belirtilen hallerde verilirse iptali istenebilir:

  • Ölenler,
  • Ertelenenler,
  • En yakın yetkili Sağlık Kurullarından  “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.
  • Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
  • Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
  • Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir.

Örneğin, Sefer görev emri çıkan vatandaşın, ciddi bir hastalığın bulunması halinde, kendisine en yakın askerlik şubesi başkanlığına başvurarak hastalığını beyan etmesi gerekir. Beyandan sonra Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevk yapılır. Yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz”  raporunun alınması halinde sefer görev emri iptal edilir.


Kaynaklar: Milli Savunma Bakanlığı, e-Devlet, TSK Personel Seferberliği Yönetmeliği, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu


[Toplam: 15   Ortalama: 4.3/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?