PISA Sınavı Nedir? Türkiye PISA Sıralaması

PISA Sınavı Nedir başlıklı içeriğimizde, PISA sınavına yönelik merak edilen soruları ve Türkiye’nin bu sınavdaki yerini öğrenebilirsiniz.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (The Programme for International Student Assessment) olan PISA, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir eğitim projesidir. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek için 1961 yılında kurulan OECD, bu programı 2000 yılında başlatmıştır. OECD’ye göre, bir ülke veya bir şehirde eğitim ne kadar sistemli ve iyi ise, o ülkenin ekonomisi de gelecekte o kadar iyi olacaktır.

OECD, PISA ile çocukların okulda öğrendiği bilgi ve becerileri, günlük yaşamlarına uygulayabileceği, öğrenme isteklerini arttırabileceği bir eğitim düzeyini hedeflemektedir.

PISA Sınavı Nedir?

PISA sınavı, ilköğretimi bitirip ortaöğretime devam eden 15 yaş grubundaki çocukların, matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı, finansal okuryazarlık ve okuma becerilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır.

Üç yılda bir yapılan PISA sınavına, Türkiye ilk olarak 2003 yılında katılmıştır. Üç yıllık aralıklarla yapılan PISA sınavı, sonuçlarına göre farklı parametrelerle raporlanmaktadır.

PISA sınavında ülkelerin aldıkları yüksek eğitim puanları, ekonomideki başarı oranlarıyla da bağlantılıdır. OECD, çeşitli ülkelerdeki okulların ileriye dönük olarak küreselleşen dünyaya göre nasıl öğrenci yetiştirdiğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Amaç, raporlanan sonuçlara göre, ülkelerin kendi sıralamalarını öğrenmeleri ve buna göre planlar hazırlamalarına yöneliktir. Aynı seviyede bulunan okulların ortak noktaları açığa çıkmakta ve daha iyi seviyeye gelmek çeşitli yöntemlerin üretilmesi istenmektedir. Ortaya çıkan verilere göre, her ülkenin yöntem ve usulü kendi potansiyellerine göre belirlenmekte ve daha sağlıklı sonuçların oluşması planlanmaktadır. 

Dünya üzerinde 2000 yılından beri yapılan PISA sınavında, her sınav için ağırlıklı alanlar belirtilmiştir. Üç yılda bir yapılan ve en son raporlanan 2015 PISA sınavına göre, ağırlıklı alan fen okuryazarlığı alanı olmuştur. Fen okuryazarlığı özetle, öğrencilerin fen bilgisi alanında öğrendiklerini, gerçek hayatlarına yaratıcı bir şekilde nasıl uygulayacakları anlamına gelmektedir.

PISA sınavında, okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığının yanı sıra, öğrencilerin psikolojik özellikleri, aileleri, okul ortamı, motivasyon ve eğitim hakkındaki genel düşüncelerini de ölçen anketler de yapılmaktadır.


PISA Sınavında Türkiye Sıralaması

En son raporlanan 2015 PISA Sınavı, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


pisa sınavı nedir katılan ülkeler


Türkiye’de 2015 PISA testi, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Ülkemizden toplamda 5895 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınava, 12 bölgeyi temsilen, 61 ilden öğrenciler katılmıştır. Sırasıyla, en çok Marmara, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden öğrenciler sınava girmiştir.

Öğrencilerin çoğunluğu, sırasıyla Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen Lisesinden katılmıştır.


pisa sınavı nedir ne demek


Üstte bulunan grafikte, Türkiye’nin 2015 PISA raporunda, katılan diğer ülkelere göre fen okuryazarlığı sıralaması verilmiştir. Grafikte, fen okuryazarlığının diğer katılan ülkelere göre ortalama puanı 465 olurken, Türkiye’nin ortalama puanı ise 425’tir.

Fen okuryazarlığı alanında ortalama puanı en yüksek olan ülkeler sırasıyla, Singapur, Japonya, Estonya, Tayvan-Çin ve Finlandiya olmuştur. Yine aynı alanda en düşük olan ülkeler ise Tunus, Makedonya, Kosova, Cezayir ve Dominik Cumhuriyeti olmuştur.
pisa sınavı nedir sıralaması


Yukarıdaki haritada ise, ülkelerin genel sıralaması verilmiştir. 76 ülkenin katıldığı PISA 2015 sınavında, ilk üçe girenler sırasıyla Singapur, Hong Kong ve Güney Kore olurken, Türkiye 41. sırada yer almıştır. Sınavda ilk 10’a giren ülkelerin sıralaması ise şu şekildedir:

  1. Singapur
  2. Hong Kong
  3. Güney Kore
  4. Japonya
  5. Tayvan
  6. Finlandiya
  7. Estonya
  8. İsviçre
  9. Hollanda
  10. Kanada

Kaynaklar: OECD, MEB, T.C. Dışişleri Bakanlığı, BBC, pisa.meb.gov.tr, Türkiye Zeka Vakfı


[Toplam: 5   Ortalama: 4.8/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?