IB MYP Nedir? MYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

“IB MYP Nedir? MYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar” başlıklı içeriğimizde, Uluslararası Bakalorya sisteminin bir parçası olan orta yıllar programı yani MYP eğitim modelinin ne olduğunu, nasıl ve hangi okullarda uygulandığını inceledik.

IB (Uluslararası Bakalorya) sisteminin bir parçası olan MYP eğitim modeline dair detayları okumadan önce buraya tıklayarak IB (Uluslararası Bakalorya) sisteminin detaylarını okuyabilirsiniz. IB sisteminin bir diğer parçası olan ilk yıllar programı yani PYP eğitim modelini okumak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. 

MYP (Orta Yıllar Programı) Nedir?

Uluslararası Bakalorya sisteminin ikinci aşaması olan ve 11 – 16 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan Orta Yıllar Programı (MYP – Middle Years Programme), öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir eğitim modelidir. Bu eğitim modelinde, öğrencilerin geleneksel alanlardaki çalışmalarla, gerçek dünya arasında bağlantılar kurması hedeflenir ve entelektüel gelişime vurgu yapılır. Öğrencilerin hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri için küresel konularla ilişkili sosyal, düşünce ve bilim eğitimleri, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesine yönelik eğitimler, MYP programı ana bilim dersleri ve proje görevleri verilmektedir.

MYP Öğretim Programı (Müfredatı)

MYP müfredatı, gençler için kapsamı geniş ve dengeli bir eğitim sağlayan sekiz ders grubundan oluşmaktadır. MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnek olarak tasarlanmış bir öğretim programına sahiptir. Bu programda öğrencilerin, IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirdiği yönlerinin, bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamının sağlanması ve öğrencilerin IB Diploma Programı (DP) ve IB Kariyer Odaklı Sertifika Programı’na (IBCC) hazırlanmaları hedeflenmektedir.

MYP öğretim programı, sekiz ders grubundan oluşur: dil kazanımı, dil ve edebiyat, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik, sanat, beden eğitimi ve sağlık eğitimi ve tasarım. Öğrenci çalışmaları, her eğitim yılı içerisinde ders grubu başına en az 50 saat eğitim ile desteklenir. 4. ve 5. yıllarda öğrenciler, sekiz ders grubu arasından altısını seçme olanağına sahiptir. Bu şekilde bir seçim yaklaşımı esneklik açısından önemlidir.

Sonuç olarak IB Orta Yıllar Programı’nda şunlar hedeflenir:

• Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşılması.

• Öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgilerin, tutumların ve becerilerin aktarılması ve geliştirilmesi.

• Sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliğin sağlanması.

• Öğrencilerin kendilerinin ve başkalarının kültürlerine yönelik anlayışlarını desteklemek için en az iki dil (eğitim dili ve
seçecekleri ek bir dil) öğretilmesi.

• Öğrencilere topluluk içerisinde hizmete katılma konusunda güç
katılması ve teşvik edilmesi.

• Öğrencilerin ileri düzey eğitim hayatlarına, çalışma hayatına ve
yaşam boyu öğrenime hazırlanmalarına yardımcı olunması.

MYP projeleri

MYP proje sistemi, öğrencilerin MYP içerisinde öğrendiklerini ortaya koymaları için tasarlanmıştır. MYP’nin 4. veya 5. yıllarını içeren programlarda okullar, öğrencilere hem topluluk projesini hem de kişisel projeyi yapma fırsatını sunarlar. MYP’nin 3. veya 4. yılını içeren okullarda ise, öğrencilerin topluluk projesini tamamlamaları gerekmektedir.

Topluluk projesi: Öğrencilerin toplumda bir eylem olarak hizmet sunarken hak ve sorumluluklarını keşfetmeleri konusunda cesaretlendirici olması amaçlanır. Öğrenciler topluluk projesini bireysel olarak veya küçük gruplar halinde tamamlayabilirler.
Kişisel Proje: Her öğrencinin bağımsız olarak bir kişisel proje geliştirmesi beklenir. Kişisel projelerle, öğrencinin bağımsız çalışma yapabilme becerilerini özetleyen, tam anlamıyla kişisel ve yaratıcı bir çalışma ortaya koyması amaçlanır.

MYP Değerlendirmesi ve MYP Sertifikası

Programın son yılında, tercihe bağlı olarak MYP e-Değerlendirme sistemi ile, MYP eğitiminin 5. yılındaki öğrenciler için (15-16 yaş) dışarıdan değerlendirilme imkanı sunulur ve sonuçta uluslararası tanınırlığı olan IB MYP sertifikasının alınması fırsatı verilir.

Ekrandan gerçekleştirilen ve dört ders grubundan (dil ve edebiyat, fen bilimleri, matematik, bireyler ve toplumlar) oluşan iki saatlik sınavlar ve disiplinlerarası öğrenim, IB sınav uzmanları tarafından harici olarak notlandırılır. Öğrenciler ayrıca uluslararası standartlara göre moderasyonu yapılmış, performans odaklı ders grupları için (beden eğitimi ve sağlık eğitimi, sanat ve tasarım) bir e-Portfolyo teslim ederler.

MYP Öğrenen Profili

Tüm IB (Uluslararası Bakalorya) eğitim programlarında öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

  • Araştıran-sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
  • Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
  • Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
  • İletişim kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
  • İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
  • Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
  • Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
  • Risk alan: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
  • Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
  • Dönüşümlü düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

MYP Uygulayan Okullar

Türkiye’de Uluslararası Bakalorya eğitim sistemine dahil olan 66 okul bulunmaktadır. Bunlardan 12’si MYP (Orta Yıllar Programı) eğitim modelini benimsemiştir. Bu okullar şöyle:

ib myp nedir ib myp eğitim modelini sistemini uygulayan okullar uluslararası bakalorya


Kaynaklar: ibo, ibo 1, ibo 2, ibo 3, ibo 4, ibo 5, ibo 6, ibo 7

Uluslararası Bakalorya – IB Eğitimi Nedir?

IB PYP Nedir? PYP Eğitim Sistemini Uygulayan Okullar

[Toplam: 6   Ortalama: 4.8/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?