Hz. Muhammed’in ABD Tarafından En Büyük Adalet Sağlayıcı Olarak Gösterildiği İddiası

Hz. Muhammed’in 1935 yılında ABD Anayasa Mahkemesi tarafından dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı olarak gösterildiği iddiası yaklaşık beş yıldır İnternet ortamlarında dolaşmaktadır.dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı

dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı

1935 yılında yapılan çalışmada, “en” ifadesi geçmese de, Hz. Muhammed’in tarihin gördüğü büyük adalet sağlayıcılar arasında gösterildiği iddiası doğrudur.

ABD Yüksek Mahkemesi salonunda hakimlerin oturduğu bölümün sağında, önünde ve solunda, dünyadaki en büyük 18 adalet sağlayıcısının tasvirleri bulunmaktadır. Sağdaki ikinci frizde, elinde Kuran’ın bir kopyasını taşıyan İslam peygamberi Hz. Muhammed yer almaktadır.

amerikada hz muhammed

Birçok Amerikalı liderin İslamofobik söylemlerinin aksine, ABD’deki en yüksek mahkeme; en üst düzey temyiz mahkemesi ve kararlarıyla ABD Anayasası’nı yorumlayan organ, Hz. Muhammed’in insanlık için yadsınamaz önemini ve İslam hukukuyla ilgili öğretilerini tanımaktadır.

ABD Yüksek Mahkemesi, Hz. Muhammed’i, eski Mısır hükümdarı Menes, Hz. Musa, Hammurabi, Konfüçyüs, Napolyon ve John Marshall gibi şahsiyetlerle beraber tarihteki en büyük 18 kanun koyucudan biri olarak kabul etmiştir.

ABD Anayasa Mahkemesi web sitesinde bu friz hakkında ne diyor:

Muhammed (c 570 – 632) İslam Peygamberidir. Elinde Kuran’la tasvir edilmiştir. Kuran, İslam Hukuku’nun birincil kaynağıdır; Peygamber’in öğretileri Kuran’ın ilkelerini açıklamakta ve uygulamaktadır. Yukarıdaki resim, heykeltıraş Adolph Weinman’ın Muhammed’i onurlandırmak için iyi niyetli bir girişimdir ve Muhammed ile hiçbir benzerlik taşımamaktadır. Müslümanlar Peygamber’in tasvir veya resmedilmesinden kesinlikle hiç hoşlanmazlar.hz muhammed adalet

amerikada hz muhammed

hz muhammed adalet

Hz. Muhammed’in frizinin inşa edildiği yıl Franklin D. Roosevelt başkan, Charles Evans Hughes başyargıçtı. Mahkemenin bu mimari katkı üzerine nasıl bir müzakere yaptığı bilinmiyor. O zamanlar hiç kimse Hz. Muhammed’i ABD Yüksek Mahkemesi’nin odalarında dünyanın en büyük adalet sağlayıcılarından biri olarak dahil etmenin uygun olmadığını düşünmedi. Bu, Amerikan toplumunun o zamanlar bugün olduğu kadar farklılıklara açık olmamasına rağmen gerçekleşti. O dönemde kadınlar oy verme hakkını yeni kazanmıştı ve Japon-Amerikalılar toplama kamplarına gönderilmek üzereydi.

Anayasa Mahkemesi binasında tasvir edilen 18 kanun yapıcı kimler?

abd yüksek mahkemesi
Abd Yüksek Mahkemesi salonu

Hz. Muhammed (570-632) Son İslam peygamberi

Menes (m.ö. 3200) Eski Mısır’ın ilk hükümdarı olduğu söylenen firavun

Hammurabi (m.ö. 1700’ler) Babil İmparatorluğu’nu kurduğu söylenen Babil Kralı

Hz. Musa (m.ö. 1300’ler) İsrailoğulları’na gönderilen peygamber, kanun koyucu ve hakim

Hz. Süleyman (m.ö. 900’ler) İsrailoğulları’na gönderilen peygamber ve ünlü hakim

Likurgus (m.ö. 800) Sparta’nın kanun koyucusu

Solon (m.ö. 638-555) Atinalı kanun yapıcı

Drako (m.ö. 600’ler) Eski Yunan’da ilk Atinalı yasa koyucu

Konfüçyüs (m.ö. 551-478) Öğretileri uyumu, öğrenmeyi ve erdemi vurgulayan Çinli filozof

Octavianus (m.ö 63-14) Roma İmparatorluğu’nun ilk İmparatoru

Jüstinyen (m.ö. 483-565) Bizans İmparatoru

Şarlman (m.ö. 742-814) Franks Kralı ve Roma İmparatoru

Kral John (1166-1216) İngiltere Kralı

Louis IX (1214-1270) Fransa Kralı

Hugo Grotius (1583-1645) Hollandalı bilgin, avukat ve devlet adamı

Sir William Blackstone (1723-1780) İngiliz hukuk profesörü

John Marshall (1755-1835) ABD’nin 4. Başyargıcı

Napolyon (1769-1821) Fransa İmparatoru


Hz. Muhammed’in Suretinin Tasvir Edilmesi

1997 yılında, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ve diğer Müslüman gruplar, Hz. Muhammed’in suretinin tasvir edilmesinden duydukları rahatsızlığı bildirdiler. Heykelin kaldırılmasını istemediklerini vurgulayarak; yalnızca yüzünün tasvir edildiği yerin kumla kaplanmasını ya da o bölgeye bir Kur’an ayeti yahut Hz. Muhammed’in adaletinden bahsedilen bir sözünün konulmasını talep etti. Mahkemenin, peygamberi onurlandırarak iyi niyet sahibi olduğuna inandıklarını açıklayan temsilci, teşekkür ederek esnek olmak istediklerini ve yapılacak değişikliğin masrafını da üstlenmeyi düşündüklerini açıkladı.

dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı

Ancak koalisyonun bu talebi reddedildi. Başsavcı William Rehnquist, “Yüksek Mahkeme binasındaki bir mimari özelliği kaldırmanın veya herhangi bir şekilde zarar vermenin yasalara aykırı” olduğunu belirten bir mektup yayınladı.

Ünlü heykeltıraş Adolph Weinman’ın  tasarladığı modeller, şimdi Washington DC’deki ABD Yüksek Mahkemesi binasının lobisinde turistler ve ziyaretçiler için sergilenmektedir.

Hz. Muhammed’in Barış ve Adalet Hareketi

İslami kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hz. Muhammed adil ve huzurlu bir toplum öngörüyordu. Toplu barış hareketi ile bu hedefe ulaştı. Savaştan nefret ederdi; muhaliflerin ya da kendisinin ve takipçilerinin çıkarlarına uygun olmasa da her zaman barış antlaşmasını tercih etmiştir. İlk mabedini de hiçbir şekilde savaşmadan Medine’de kurmuştur (Mescid-i Nebevi olarak bilinen Peygamber Mescidi). Kutsal barış mabedini savunmak ve İslamiyeti yaymak için savaştığı gün sayısı, 63 yıllık yaşamının sadece 6 günüdür. Bu savaş zamanının 63 yılda 6 günden fazla olmadığına dikkat çekmek çok önemlidir. Peygamberliği sürece Hz. Muhammed bütün insanlara, özellikle de marjinalize (toplumun yaşama biçimine uyum sağlamayan, görünüş ve yaşam tarzı itibarıyla değişik olan, aykırı olan) olmuş ve ezilen kişilere, adalet ve kurtuluş getiren bir barış sağlamaya çalışmıştır.

Son peygamber Hz. Muhammed yaşamı boyunca adaleti tavsiye etmiştir. Ölmeden önce Müslümanlara yaptığı nasihat konuşması olan Veda Hutbesi bunun en açık örneklerindendir.


Doğruluk Yüzdesi 90
Doğruluk Yüzdesi

Editörün Notu: ABD Anayasa Mahkemesinin resmi web sitesinde bulunan, 18 adalet sağlayıcının tasvir edildiği odayı ve bu kişiler hakkındaki bilgileri konu alan linkler kaldırılmış, söz konusu video silinmiştir.


KAYNAKLAR

T1   T2   slideshare   soundvision   stepfeed   ne-dir   vedahutbesi

lohud

[Toplam: 7   Ortalama: 4.6/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?