Futbolculardan Alınan Vergi Kulüplere İade Ediliyor İddiası

Futbolculardan Alınan Vergi Kulüplere İade Ediliyor İddiası başlıklı yazımızda, bir Twitter kullanıcısının sosyal medyada paylaşıp çok sayıda etkileşim aldığı konuyu araştırdık.

Suna Varol (@SunaVarol_) adlı Twitter kullanıcısı hesabında yaptığı bir paylaşımda, ülkelere göre futbolcuların ödediği vergi oranlarını yazmış, Türkiye’de bu oranın %0 olduğunu iddia etmiştir. Hesap ayrıca, futbolculardan %15 vergi alındığını ancak bu verginin kulüplere iade edildiğini yazmıştır.

futbolcu vergi

Söz konusu paylaşımda yer alan, “Türkiye’de futbolcuların %0 vergi verdiği” iddiası gerçeği yansıtmamakla birlikte; aynı paylaşımda bulunan “alınan %15 verginin kulüplere iade edildiği” iddiası kısmen doğrudur.

Şöyle ki, iddiada yer alanın aksine futbolcular %15 vergi ödemektedir ve ilgili kanunda yapılan değişikliğe göre, futbolculardan kesilen vergiler AMATÖR BRANŞLARA HARCANMASI İÇİN kulüplere geri iade edilecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamış olduğu ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a göre, futbolculardan kesilen gelir vergilerinin amatör branşlara harcanması için kulüplere geri iade edilmesine karar verilmiştir.


Kanunda Yapılan Değişiklik

(İlgili bölümler alınmıştır. Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.)

MADDE 35– 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi”

EK MADDE 12– Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarları, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz.

  1. a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),
  2. b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

vergi kanunu
ilgili kanun

Dünyada Futbolculardan Alınan Vergi Oranları

Söz konusu iddiada yer alan, dünyada futbolculardan alınan vergi oranları da tam olarak gerçek verileri sunmamaktadır.

futbolculardan alınan vergi

Ülkelerin futbolculardan aldıkları vergi oranları şu şekildedir:

İsveç: %59

Portekiz: %56,5

İspanya: %56

Fransa: %49

Avusturya: %50

İtalya: %46,2

Almanya: %47,4

İngiltere: %45

Türkiye: %15


Vergi oranı neden düşük? Alınan vergiler neden kulüplere iade ediliyor?

Futbolculardan alınan vergi oranının düşük olmasıyla amaçlanan şey, yabancı oyuncular için Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirerek rekabetçi bir ortam oluşturmaktır. Yabancı futbolcuların Türkiye’deki kulüpleri seçmelerindeki en önemli etken madde, futbolculardan alınan düşük vergi oranıdır. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa’daki kulüplere oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; söz konusu miktar, amatör branşlara harcanması için kulüplere iade edilen paradır. Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve futbol endüstrisinin gelişmesi için yapılan bu vergilendirme sistemi, sporu ve sporcuyu desteklemek amaçlı atılan adımlardan biridir.

Çin örneği

Bunun en büyük örneklerinden biri de şüphesiz Çin’dir. Başkan Xi Jinping’in, futbolda dev dönüşüm çağrısı kapsamında zengin yatırımcıların desteğiyle futbolculara ve kulüplere astronomik rakamlar ödenmektedir. Bu sayede dünyadan hayli geride kalmış olan ülke futbolunun gelişmesi ve futbol endüstrisinin etkili olduğu küresel platformlarda rekabetçi ülkelerden biri olmak hedeflenmektedir.

çin'de futbol

Avrupalı kulüpler de, hem transferlerden büyük paralar kazanmak, hem de oyuncularını Avrupalı rakiplerine vermemek için Çin kulüpleriyle anlaşmalar yapmaktadır. 2025 yılına kadar, Çin spor ekonomisinin büyüklüğünü ikiye katlamak için devlet ve özel yatırım planının teşvik edilmesiyle, küresel spor figürleri Çin’le olan bağlantılarını arttırmaktadır.


yüzde 70 dogrula.org doğruluk yüzdesi %70

Kaynaklar: thisismoney, twitter, kanun, tsmplug, resmigazete, telegraph

[Toplam: 3   Ortalama: 4.7/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?