Erdoğan’ın Üniversite Okumadığı İddiası

Erdoğan’ın üniversite okumadığı iddiası, özellikle kritik seçim dönemlerinde ortaya çıkan ve hem yazılı hem de görsel basında gündem olan bir konudur.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite okumadığı, diplomasının olmadığı ve diplomasının sahte olduğu iddialarına, resmi ve gayri resmi açıklamalarla son verilmiştir; Erdoğan’ın üniversite okumadığı iddiası yanlıştır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın mezunu olduğu İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1883 yılında kurulan Hamidiye Ticaret Mektebi’nin devamı niteliğinde bir öğrenim kurumu olarak 1959 yılından itibaren hizmet vermiş; 1982’de kurulan Marmara Üniversitesi‘nin temelini oluşturmuş olan kurumdur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim hayatı:

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğmuştur.

 • İlkokul: Kasımpaşa Piyale İlkokulu. Mezun olduğu yıl: 1965
 • Lise: İstanbul İmam Hatip Lisesi. Mezun olduğu yıl: 1973
 • Lise: Eyüp Lisesi. Mezun olduğu yıl: 1974
 • Yüksek Öğrenim (Üniversite): Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi (Önceki adıyla Aksaray Ticari İlimler Yüksekokulu). Mezun olduğu yıl: 1981

marmara üni

Marmara Üniversitesi 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda eğitim vermeye başlamıştır.

21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir.

Kurum, 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır.


Marmara Üniversitesi’nden Diploma Açıklaması

(Yalnızca Aksaray Ticari İlimler Yüksekokulu’na dair bölüm alınmıştır. Açıklamanın tamamına ve kanun tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.)

 • İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde 1977 yılında ‘Ekonomi’, ‘İşletme’ ve ‘Siyasal Bilimler’ fakülteleri oluşturulmuş, ayrıca ‘Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu’, akademinin İşletme Fakültesi’ne katılmış, dört yıllık eğitim veren Aksaray Yüksek Ticaret Okulu (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu) ve Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu birleştirilmek suretiyle yine dört yıllık eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş ve böylece Akademi bünyesindeki fakülte sayısı dörde çıkarılmıştır.
 • 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile Marmara Üniversitesi kurulmuş, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki ‘Ekonomi’, ‘İşletme’, ‘Siyasal Bilimler’ ve ‘Ticari Bilimler’ fakülteleri birleştirilerek Marmara Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.
 • Kurul Kararı ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmış ve yerine İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adlarıyla üç fakülte kurulmuştur.”

Bu süreç çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrenim hayatına ilişkin şu bilgiler verildi:

(Anlaşılır olması açısından yalnızca ilgili bölümler alınmış ve derlenmiştir. Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.)

 • Sayın Cumhurbaşkanımız, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı’nda verilen resmi sınav sonuç belgesi (ÜSSSB) itibariyle, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve dört yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna kaydolma hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırmıştır.
 • Öğrenimini, sorumlu olduğu 41 dersten başarılı olarak, 1981 yılının Şubat ayında resmi olarak tamamlamıştır. Kayıtlı olduğu Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun, Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ile birleştirilerek Ticari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş olması dolayısıyla, mezuniyeti Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.
 • Ticari Bilimler Fakültesi, 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulmasıyla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.
 • Diploması, talepleri üzerine, ‘İşletme Bölümü mezunu’ olarak düzenlenmiş, geçici mezuniyet belgesi teslim alınmak suretiyle kendilerine verilmiştir.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesine bölünmesi dolayısıyla, Ticari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri ve mezunlarına dair arşiv, akademik bağ ve gereklilikler yeni kurulan İşletme Fakültesi kapsamına dahil edilmiştir.
 • Duplikatanın ön yüzünde, diplomanın ilk suretinde imzası bulunan dönemin dekanının ve rektörünün imzası bulunmaz. Bunun yerine yalnızca adları, soyadları ve unvanları yer alır. Yine duplikatanın ön yüzünün üst kısımda sol ve sağ tarafta kırmızı renklerle ‘duplikata’ kaşesi basılı olur. Ayrıca duplikatanın arka kısmına, hazırlanma nedeninin şerh düşüldüğü diploma örneği tanzim edilir.
 • Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde ‘dört yıl’ eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğu, bu fakültenin zaman içinde diğer fakültelerle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldüğü ve günümüzde ise İşletme Fakültesi bünyesinde yer aldığı tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabittir.
 • Ayrıca, diplomasını almamış veya kaybetmiş olan bütün mezunlara, güncel fakülte kaydı üzerinden diploma verilmesi hususunun ilgili mevzuatın bir gereği olduğunun bilinmesine rağmen, görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan ‘sahte diploma’ iddialarının hiçbir hukuki, resmi ve tarihi dayanağı yoktur.
 • Sayın Cumhurbaşkanımıza 01.04.2011 tarihinde verilmiş olan ‘duplikata’ hakkında, bir ‘duplikata’ diplomanın resmi-hukuki özellikleri bilinmeden veya bilindiği halde kasıtlı olarak gözardı edilmek suretiyle ortaya atılan iddiaların ‘hak’ ve ‘hukuk’ ilişkisi açısından iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ortadadır.

Marmara Üniversitesinin kurumsal haklarını yargı yolu ile korumak için gerekli girişimlerde bulunacağı bildirilmişti.


Okul Arkadaşından Üniversite Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin açıklama yapanlardan biri de, okula arkadaşı Yahudi Rafael Sadi olmuştu. Sadi kaleme aldığı yazıda, “Erdoğan’ın üniversite hayatı olmamıştır gibi mesnetsiz yalanlar söylenmesi beni rahatsız ediyor,” demişti.

Rafael SadiOda TV yazarı Rafael Sadi’nin yazısından ilgili bölümler şöyle:

“Yıl 1974-1978 hatta 1981’e kadar sanırım. Okul, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu.

Evet bu 2569 kayıt numarası ile girdiğim okul. Bildiğim kadarı ile Sayın Cumhurbaşkanı benden bir kaç yüz kişi (öğrenci) önce kaydolmuş ve 2400’lü bir numara ile kaydolmuştu.

Hocalarımız ise:

 • ORD. PROF. DR.REŞAT KAYNAR ( Hukuk
 • PROF. DR. İSMET GİRİTLİ
 • PROF. DR. EROL ZEYTİN OĞLU
 • KAMURAN PEKİNE
 • İSMAİL ÖZASLAN
 • SULHİ DÖNMEZER

Daha isimlerini hatırlayamadığım nice kıymetli hocalar vardı kuşkusuz.

Yani bazı yazar arkadaşların sırf muhalefet olsun diye adamı karalamak adına “bu adamın üniversite hayatı olmamıştır” gibi mesnetsiz yalanlar söylemesi beni rahatsız ediyor. Evet, ben Tayyip Bey’in dış siyasetine ve İsrail ile takışmasına hatta Filistin meselesini seçim malzemesi yaparak oy potansiyeli yapmak için Yahudi düşmanlığını körüklemesine karşı ve de muhalifim. Ama bu nedenle bildiğim gerçekleri ne saklamaya ne de çarpıtmaya veya çarptırılmasına sessiz kalamam.

Tayyip Bey ile tam 4 sene hatta biraz da fazlası aynı okulda, aynı sınıfta bazı günler de aynı sırada çok kıymetli hocalardan ders aldık. Mezun olduk mu? Hayır ben olmadım olamadım ekmek parası derdindeydim ve 4. Sınıftan 3 ders takıntı ile okulu bitiremedim, diploma alamadım. Tayyip Bey de diploma aldı mı alamadı mı ben bilmiyorum. Diplomasını alıp almadığı konusunda da bir şey diyemem. Ama basında bir takım belgeler diplomalar yayınlandı. Kimi sahte dedi kimi düzmece. Bazıları da gece gündüz uğraşıp sahte olduğunu kanıtlama çabası içinde.

Biz mezun olmadan veya benim açımdan konuşacak olsam olamadan okul 1981’de (galiba) kapandı ve Çenberlitaş’ın arkasındaki MALİYE MUHASEBE YÜKSEK OKULU ile birleşti. Hatta Öğrenci işleri bölümünden evrak almak için oraya gittiğimi de hatırlıyorum.

Okul hangi sene MARMARA ÜNİVERSİTESİ ile birleştirilip o bünye içine katıldı bilmiyorum. Ama doğal olarak duyduk.

Sayın Erdoğan’ın diploması bu okuldan verilmiş. Buna neden herkes hayret ediyor ki? Okul bu bünyeye katıldı ise kim verecekti ki diplomayı? Ben diploma alamadığım için kimin diploma verebileceğini de bilmiyorum. Resmi evraklar üzerindeki tarihler verildiği veya yayınlandığı tarihteki tarihler olur. Diplomayı hak ettiği tarih olmaması doğaldır ve diplomayı düzenleyen memurun veya sistemin prosedürel gelişimi nedeni ile başka bir tarih olması da imkansız değildir. Okula kaydolduğu numaranın diplomadaki numara ile farklı olması da yine okul değişikliğinin sonucudur.”

(Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz).


Oda TV’nin Paylaştığı Belgeler  

Rafael Sadi, bir diğer yazısında, Erdoğan’ın okul hayatı hakkında açıkladığı bilgileri destekleyen belgeler paylaşarak duruma açıklık getirmiştir.

“Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulundaki tek öğrenciler Sayın Tayyip Bey ile ben değildim kuşkusuz. Eski dostum ve sınıf arkadaşlarımdan biri olan sevgili Necmi Uycan beni teknolojinin son harikası whatsapp ile arayıp eksik belgeleri tamamlamak istediğini belirtti. Aynı sistem ile İstanbul Yüksek Ticaretliler 100 yıllık mezunları kitabının (386 sayfa) kapağını ve bizim dönemi belirten sayfalarını iletti.”

 


Chp’li Vekil Aydın Ayaydın: “Erdoğan Öğrencimdi”

Üniversite yıllarında Erdoğan’ın hocası olan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, “Sayın Başbakan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı dört yıllık eğitim veren iktisat ve ticaret yüksekokulu mezunudur. 1978-79-80 yıllarında okudu. Ben de o dönemde asistandım, sınavlarına ve derslerine girdim. Son derece iyi hatırladığım bir öğrencidir” diye konuştu.

Ayaydın, şu ifadeleri kullandı: “Başbakanın okuduğu o dönemde sağ-sol çatışmaları çok yoğundu. Solcuların hakim olduğu bir okuldu. Sınavları yaparken sağcıları ayrı bir yere alıyor, araya jandarma koyuyorduk. Bir tarafta solcu öğrenciler sınava girerdik.”


Prof. Dilek Yılmazcan: “Tayyip Bey’in Diploması 4 Yıllık, Sınavlarında Görevliydim”

Yıllarca Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışan Dilek Yılmazcan, “Okul tarihine yakından tanıklık ettim. Erdoğan’ın okul diplomasının olmadığı söylemek abesle iştigaldir. Yüksekokul olarak kurulan okul, Maarif Vekâleti’ne (O dönemin Eğitim Bakanlığı) bağlı bilimsel özerkliğe sahip, 4 yıllık bir akademiye dönüştürülerek “İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi” adını aldı, Tayyip Bey de bu kurumdan mezun oldu. Dolayısı ile ‘diploması 3 yıllıktır’ gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

“TAYYİP BEY’İN GİRDİĞİ SINAVLARDA GÖREVLİYDİM”

“İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi bünyesinde 1977 yılında “Ekonomi”, “İşletme” ve “Siyasal Bilimler” fakülteleri oluşturuldu; ayrıca “Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu” Akademi’nin İşletme Fakültesi’ne katıldı. Benim Marmara Üniversitesi’nde asistan olduğum dönemde Akademi’nin asistan sayısı azdı, sınav dönemlerinde salonda gözetmen olarak biz görevlendiriliyorduk. Prof.Dr Aydın Ayaydın’la birlikte çok sayıda sınavda gözetmenlik yaptık. O dönemde Tayyip Bey’in girdiği sınavlarda görevliydim” dedi.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Erdoğan’ın Askerliği ve 4 Yıllık Eğitim Şartı

Bilindiği üzere, yedek subay olarak görev yapabilmek için asker adaylarının 4 yıllık lisans mezunu olma şartı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedek subay olarak, 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda vatani görevini yapmıştır.

Askerlik mevzusu üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 3. Maddesinde, 11 Ekim 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; yüksekokul ve fakültelerden mezun olan yükümlülerin askerlik hizmetlerini yedek subay statüsünde yapabileceklerinin hükme bağlandığını, söz konusu düzenlemenin 12 Kasım 1980 tarihine kadar yürürlükte kaldığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu hüküm uyarınca diploması dahil mevzuat gereği istenen tüm belgeleri askerlik şubesine ibraz ederek yedek subay statüsünde askerlik hizmetine başlamış ve hizmet süresi sonunda terhis edilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Emekli generalden fotoğraf açıklaması:

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz,“Asteğmenlik öncesi Tuzla Piyade Okulu’nda 4 aylık temel eğitimi alınır. Bu kare ve üniforma, yedek subay / asteğmen olduğu Hasdal’dan önceki o döneme ait. Kıyafetin yakasındaki piyade işareti, yeşil spolet, öğrenci numarası ve çantasından yedek subay öğrenci kıyafeti olduğu anlaşılıyor. Bizler de bu kıyafetin aynısı 1974’te giydik” demiştir.


Kaynaklar: tcbb, marmara.edu, türkiye, odatv, odatv2, youtube, solom, kanun

kaynak1, kaynak2, youtube2

Bunlara da Göz Atabilirsin

Zaman farklı, mekan farklı: Acı aynı

Filistin'de yaşanan şiddet olayları, insanlık dramı her coğrafyayı derinden sarsarken, günlerdir sosyal medyanın da gündeminde.  Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında yaşanan olaylarla ilgili tepkisini dile...

Çin roketinde medya koordinatları

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası olan çekirdek modül Tienhı’yı taşıyan Long March 5B roketi, 29 Nisan’da fırlatılmıştı. Fırlatıldıktan sonra Tienhı modülü başarılı bir şekilde...

Darp süsü değil: Kriah

İddia: Bir grup Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırttı. Yenisafak.com, Doğan Haber Ajansı ve bir çok dijital  haber...

Sosyal Medya Hesaplarımız

2,310BeğenenlerBeğenme
20,140TakipçilerTakip Et
9,900TakipçilerTakip Et

En Son Eklenenler