Dünyada Alkol Tüketimi ve Fiyatları

Dünyada Alkol Tüketimi ve Fiyatları

“Dünyada alkol tüketimi ve fiyatları” başlıklı, hem küresel hem ulusal olarak değerlendirdiğimiz araştırmamızı inceleyebilirsiniz.

Dünya genelinde fazla alkol tüketiminden kaynaklanan hastalıklar ve ölümler giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, dünya üzerinde alkol tüketimine bağlı olarak sadece 1 senede 3.3 milyon kişi, yani 1 dakikada 6 kişi, alkole bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Rapora göre, 2012’de yaklaşık 3,3 milyon alkole bağlı ölüm sayısı, tüm küresel ölümlerin % 5,9‘unu oluşturmaktadır. Dünya çapında 15 yaş ve üstünde olan ve içki içenlerin %16’sı ise ağır epizodik içicidir.

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 5

Alkolün doğrudan etkili olduğu 60 farklı hastalık türü olduğu düşünülmektedir. Bu sayı kullanım şekli ve sıklığına göre artmaktadır. Alkolün zararlı boyutlarda kullanımı, bireylerde, alkol bağımlılığı, karaciğer sirozu, kanserler ve yaralanmalarla birlikte 200’ün üzerinde hastalık ve yaralanmaya sebep olabilmektedir. Ayrıca, içicinin çevresindeki kişilerin mutluluğuna ve sağlığına da zarar verebilir. 2010 yılı verilerine göre, dünya çapında 15 yaş ve üstü bireyler için, alkol tüketimi kişi başına 6.2 litre (yani günde 13.5 gram) saf alkol olarak raporlanmıştır. Kayıt dışı tüketim ise dünya çapındaki toplam alkol tüketiminin % 25’ini oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, içki içmeyen insan sayısı dikkate alındığında her ülkede kadınlar, erkeklerden daha fazla sayıya sahiptir. Yani içki içmeyen kadın sayısı, içki içmeyen erkek sayısından fazladır.

En Fazla Alkol Tüketilen İlk 10 Ülke:

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması

Alkol tüketiminde Dünya dağılımına baktığımızda ilk sırada Çin’i görüyoruz. Ancak Çin’de kişi başına düşen alkol oranı aslında birçok ülkeden daha azdır. Çünkü nüfusa göre alkol dağılımı hesaplanmaktadır. Çin’in nüfusu kalabalık olduğu için de bu oran düşmektedir. Buna göre kişi başına düşen alkol tüketimi en az olan ülkelerin listesi şöyle:

15 Yaş ve Üstü Kişi Başına Düşen Saf Alkol Tüketiminde En Son 10 Ülke (Litre)

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 1

Alkole Bağlı Ölüm Oranları

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 8

Alkole bağlı ölümlerde en yüksek oran 22.3 ile Estonya’da olurken, 0.0 ile en düşük orana sahip ülke de Nijer’dir. Alkole bağlı ölümlerde Türkiye 0.24 ile kritik bölgede yer almamaktadır. Alkole bağlı ölümlerin oranına göre tehlikeli durumda olan ülkelerden oluşturulan listeye göre ilk 10 ülke ve oranları şöyle:

  1. Estonya 22.03
  2. Litvanya 14.77
  3. Belarus 14.33
  4. Rusya 12.25
  5. Ukrayna 10.57
  6. Danimarka 10.54
  7. Kırgızistan 9.50
  8. Letonya 9.41
  9. Finlandiya 7.55
  10. Slovenya 7.19

Alkol Politikaları

Birçok ülkede alkolün zararlarını azaltmak ve tüketimini kontrol altına almak için çeşitli stratejiler uygulanmaktadır.

Alkol politikası, toplumda alkolün fazla kullanımını ve bundan doğan zararları azaltmak amacıyla geliştirilmektedir. Alkollü içeceklerin üretiminin, dağıtımının ve pazarlanmasının kontrol altında tutulması, alkol kullanımına bağlı sorunların saptanması, tedavisi ve diğer müdahaleler gibi sosyal içerikli çözümler üretilmesidir.

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 7

Alkol politikaları yürütülürken, alkollü içkilere fiziki erişimin kısıtlanması, alkolün vergilendirilmesi, yaş kısıtlamalarının uygulanması, alkol eğitimi ve medya bilgi kampanyaları gerçekleştirilmesi, alkollü araç kullanma hakkında yaptırımların genişletilmesi gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Reklam Yasakları

Sürekli tekrarlanan alkol reklamlarına maruz kalma, içme öncesi tutumlarında kişileri teşvik edebilmektedir. Reklamlar içme algısını olumlu yönde çekici ve nispeten risksiz olarak sunmakta ve bu algıyı güçlendirmektedir. Dolayısıyla alkol politikaları arasında alkole dair tanıtım ve reklam yasakları da olabilmektedir. Türkiye’de de alkol reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler mevcuttur. Buna göre, 4250 sayılı kanunun 6. maddesinin ilk fıkrasında alkole ilişkin tanıtım ve diğer yasaklar düzenlenmiştir.

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 9

Alkole Erişim Düzenlemeleri

Alkol, bağımlılık yapıcı ve sağlığa zararlı bir madde olması sebebiyle diğer ticari ürünlerden farklıdır. Bu nedenle erişimin diğer ticari ürünler kadar kolay olmaması gerekmektedir. Alkollü içkilere erişim düzenlemeleri yapılırken satış yeri, satış saati, yaş, tüketim bölgesi sınırlandırmaları vb. çeşitli önlemler alınmaktadır.

Örneğin; Litvanya’da hastane, okul, toplu taşıma gibi yerlerde alkollü içecek tüketimi yasaklanmıştır. İspanya’da da okul binalarında alkol tüketimi yasaktır.

Alkol Fiyatlandırmaları

dünyada alkol tüketimi ve fiyatlandırması 3

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, genel olarak alkol tüketiminin ve ağır epizodik içimin en fazla olduğu ve alkol kullanmayan insan sayısının az olduğu ülkeler, yüksek gelirli ülkelerdir. Kişi başına düşen en yüksek alkol tüketimine ve içki içenler arasında epizodik içimin en yüksek oranına sahip ülkelerde, ekonomik zenginliğin de fazla olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar, alkol fiyatlarının alkol tüketim seviyesi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Alkollü içki fiyatları düştüğünde tüketicilerinin içme sıklıklarının arttığı, tersinde ise düştüğü tespit edilmiştir.

Alkol fiyatlandırmasında en pahalı ve en ucuz ülkeler, alkollü içeceğin türüne ve markasına göre değişiklik gösterdiği için genel bir liste çıkarılamasa da, alkol türüne göre fiyatlar hakkında kıyas yapabilmek mümkün.

Buna göre, 2017 yılı Temmuz ayı fiyatlandırmalarına göre, Johnnie Walker (red label – 70 cl) marka viskinin en ucuz olduğu ülke 9.59 dolar ile Japonya olurken, en pahalı olduğu ülke ise, 57.29 dolar ile İzlanda‘dır. Johnnie Walker marka viskinin Türkiye‘de 2017 yılı Temmuz ayındaki fiyatı ise 27.59 dolardır.

Yine 2017 yılı Temmuz ayı verilerine göre, Smirnoff (red label – 70 cl) marka votkanın en ucuz olduğu ülke 7.09 dolar ile Paraguay olurken, en pahalı olduğu ülke 50.61 dolar ile yine İzlanda olmuştur. 2017 yılı Temmuz ayında Türkiye fiyatı ise, 18.26 dolardır.


Kaynaklar:

WHO, WHO 2, statista, worldlifeexpectancy, globalalcoholprices, tapp, statista 2, tapdk.gov, doğru veri, ne-dir, doğru veri 2

[Toplam: 10   Ortalama: 5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?