Burçların Özellikleri

Burçlar ve astroloji, dünya üzerinde en merak edilen, en fazla yorumlanan ve antik çağlardan bu yana ilgi odağı olan olgulardır.

Burç; bir kişinin doğum anında yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanan, karakter tasviri bakımından kişilerin ayrıldığı 12 parçadan her birine denir.

Astroloji her ne kadar bir bilim dalı olmasa da, burçlar dünyada pek çok insanın ilgi duyduğu bir konudur. Burç yorumları kişilerin geleceğine dair tahminler yapmanın ötesinde, sorunları çözmek için bir yol arayışına gitmeyi sağlayan bir araç olarak görülmektedir. Tarihin eski dönemlerinden beri astrolojiye başvurulmaktadır, çünkü merak duygusu insan doğasının vazgeçilmezidir.

Astronomi (gökbilim), gökyüzündeki nesneleri, uzayı ve fiziksel evreni bir bütün olarak ele alan bilim dalıdır. Astronomi; Güneş, Ay, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, galaksiler, gaz, toz ve diğer Dünya dışı cisimler ve olguları inceler. Astronomi ve astroloji birbirinden farklı kavramlardır; astronomi bir bilim dalıyken, astroloji bir bilim dalı değildir.

Astroloji (Zodyak); göksel cisimlerin insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan alandır. Dünya’dan uzaya doğru bakıldığında, tüm yıldızların ve gezegenlerin göründüğü gök kubbe açısına Zodyak adı verilir.

Gök cisimlerinin hareketlerine bağlı olarak elde edilen Zodyak okuma bilgileriyle burç yorumları yapılmaktadır.

Yükselen burç ise; doğduğunuzda yükselen takımyıldıza verilen addır ve doğum saatinize göre hesaplanır.

burçların tarihleri

Burçlar ve Özellikleri

Batı Burçları


KOVA  22 Ocak – 19 Şubat

 • Olumlu Özellikleri: Hümanist. Bağımsız. Dost. Mucit. Orijinal. Reformist. Sadık, vefalı. İdealist. Entelektüel. Yeniliğe meraklı. Değişikliği sever. Geçmişe bağlı.
 • Olumsuz Özellikleri: Umulmadık gariplikler. İsyankarlık. Muhalefet. Sabit fikirlilik. Gelenekleri zorlayıcı. Çılgın, tartışmaya meraklı. Dikkati çekme isteği. Çılgınlık. Kendini beğenmiş. Olmayacak hayaller kurmak.

BALIK  20 Şubat – 20 Mart

 • Olumlu Özellikleri: Alçak gönüllü. Şefkatli. Sempatik. Hassas. Adaptasyon. Etkili. Anlayışlı. Nazik. Sezgili. Renkli hayaller. Derin duygular. Sevgiye düşkünlük. Merhamet. Güzel sanatlarda başarılı. İyi niyetli. Yardımsever.
 • Olumsuz Özellikleri: Belirsizlik. İhmalcilik. Gizlilik. Kolay dağılmak. Zayıf arzular. Kararsızlık. Mücadeleci değil. Karamsar. Çekingen. Alıngan.

KOÇ  21 Mart – 20 Nisan

 • Olumlu Yanları: Öncülük ve macera ruhu. Girişkenlik. Yönlendirme. Hedef belirleme özelliği. Yüksek enerji. Engelleri aşabilme yetisi. Sınırlamalardan nefret duymak. Liderlik. Dürüstlük. Hazırcevap. Canlılık.
 • Olumsuz Yanları: Egoizm. Kararları yıkmak. Kendini öne çıkartmak. Alaycı, isyankar. Sabırsız. Saldırgan. Hiddetli. Ani çıkışlar.

BOĞA 21 Nisan – 21 Mayıs

 • Olumlu Özellikleri: Pratik, güvenilir. Uyumlu, tahammüllü, güçlü değer yargıları var. Kararlı. Sanata ve güzelliğe düşkün. Güçlü istekleri var. Sıcakkanlı. Para sahibi olmak ister. Duygulara önem verir.
 • Olumsuz Özellikleri: Tembel. Kendine düşkün. Statik. Sıkıcı. Yeterince esnek değil. Orijinalite eksikliği var. İnatçı. Alıngan.

İKİZLER  22 Mayıs – 22 Haziran

 • Olumlu yanları: Uyumlu, entelektüel, çabuk kavrayan, mantıklı, konuşkan, canlı, sempatik, yeniliklere açık. Aynı anda bir kaç işi birden yapabilen.
 • Olumsuz yanları: Değişken, güvenilmez, ikiyüzlü, kararsız, yüzeysel, dedikoducu, huzursuz, havai.

YENGEÇ  23 Haziran – 22 Temmuz

 • Olumlu Yanları: Nazik, hassas, sempatik, merhametli. Hayal gücü yüksek. Analık ve babalık duyguları güçlü. Vatansever. Yuva sevgisi var. Israrlı. Becerikli. İyi eş. Tutumlu.
 • Olumsuz Yanları: Aşırı duygusal. Züppe. Dağınık. Kuşkucu. Değişken. Kıskanç. Zayıf karakterli. Kendine acıma meyilli. Değişken duygular.

zodyak işaret


ASLAN  23 Temmuz – 22 Ağustos

 • Olumlu Yanları: Yüce gönüllülük. Cömertlik. Yaratıcılık. Babalık. Fedakarlık. Üstünlük. Yaratıcılık. Neşe. İyi organizasyon yapma. Açık zihin.
 • Olumsuz Yanları: Otorite. Diktatörlük. Zorbalık. Züppelik. Tolerans göstermemek. Sabit fikirlilik. Kuvvet deliliği. Kendini beğenmişlik.

BAŞAK  23 Ağustos – 22 Eylül

 • Olumlu Özellikleri: Analiz yeteneği. Dostluk. Dikkat. Ustalık. Cana yakınlık. Temizlik. Titizlik. Alçak gönüllülük. Giyim merakı. Hesap kafası. Esprili konuşma. İyilik isteği.
 • Olumsuz Özellikleri: Hastalık hastası. İşgüzar. Aceleci. Aşırı tenkitçi. Aşırı titiz. Kolay beğenmez. Geleneklere sıkı bağlı. Aşırı meraklı.

TERAZİ  23 Eylül – 22 Ekim

 • Olumlu Özellikleri: Güzellik, güzel sanatlara yetenekli. Sevimlilik. Uyumluluk. Zarafet. Romantik. Diplomatik. İncelik. Çekicilik. İdealist. Tarafsız. İyi niyetli. İyi ortak. İyi siyasetçi. Kreatif ve alımlı. Akıllı.
 • Olumsuz Özellikleri: Kararsız. Alıngan. Hafiflik. Değişkenlik. Flörtçü. Dengesizlik. Aldatabilir oluşu. Tembellik. Çabuk fikir değiştirme. Tesir altında kalmak.

AKREP  23 Ekim – 21 Kasım

 • Olumlu Yanları: Sırdaş. Duygularım belli etmez. Gerçek dost. Cazibeli. Güçlü. Çalışkan. Kararlı. Unutmaz. Güçlü sezgiler. Güçlü duygular. Yüksek hayal gücü. Anlayışlı. Dikkatli. Yüksek analiz gücü. Sevgi. Pişmanlık.
 • Olumsuz Yanları: Kindar. Kuşkucu. Kıskanç. Alıngan. Dik kafalı. Suskun. Akrep gibi, zehirleyici. Alaycı. Benmerkezci. İhtiraslı.

YAY   22 Kasım – 21 Aralık

 • Olumlu Özellikleri: Keyifli. Neşeli, iş bilir. Açık zihinli. Adapte olur. İyi yargılar, felsefik. Özgürlüğüne düşkün. Dışa dönük. Dindar. Eğitimli. Olgun. İyi niyetli. Sportmen. Yüksek hayal gücü. Şanslı. Neşeli.
 • Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser. Gürültücü. Sorumsuz. Kaprisli. Ani ilgi göstermek. Çabuk bıkmak. Sabırsızlık.

OĞLAK  22 Aralık – 21 Ocak

 • Olumlu Yönleri: Çalışkan. Güvenilir. Kararlı. İstekli. Sabırlı. Azimli. İhtiyatlı. Disiplinli. Plancı. Espri gücü. Düzenli. Sebat. Azla yetinir. Zengin olur. Dayanma gücü yüksek. Sorumlu. İyi eş, iyi anne baba. Mülkiyetçi.
 • Olumsuz Yönleri: Eğilmez. Dik başlı. İhtiraslı. Kötümser. Kuşkucu. Kindar, sert. Karamsar. Yalnızlık meraklısı.

Batı Burçlarının Elementleri

On iki Zodyak burcu; ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört unsura ayrılır. Bu temel grupların her biri farklı özelliklere sahiptir. Birlikte doğal Dünya’yı oluştururlar; bu yüzden her biri bir şekilde diğerine bağımlıdır.

Ateş Burçları: Koç, Aslan, Yay

Ateşin kendisi gibi, ateş burçları da tutkulu, dinamik ve değişken mizaçlı olma eğilimindedir. Ateş sizi sıcak tutabilir, ya da büyük zarar verebilir. Ateş, çabucak yanar, ancak küllerinden güç kazanır. Tek bir kıvılcım, bir orman yangınına neden olabilir. Sonuç olarak, ateş burçları dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Hava Burçları: İkizler, Terazi, Kova

Hava burçları, hareket ve düşünceyle ilgilidir – bunlar “değişim rüzgarları”dır. Güçlü bir darbe aldığınızda, ayağa kalkmaktan başka çareniz yoktur. Hava burçları, bir şeyler bozulduğunda ya da eskidiğinde, herkese temiz hava verir. Esinti gibidirler, onları tam olarak yakalayamazsınız ve sizi alıp götürdükten sonra nerede bırakacaklarını asla bilemezsiniz. Her zaman bir macera içindedirler.

astroloji ay

Toprak Burçları: Boğa, Başak, Oğlak

Toprak, burçları gerçek tutar. Onlar, gezegendeki “topraklanmış” insanlardır; bizi yeryüzüne indiren ve sağlam bir temelle başlamamızı hatırlatanlardır. Yavaş ve kararlı olan toprak burçları, sadık ve istikrarlıdır. İyi günlerde gerçekçi davranırlar; en kötü ihtimalle, materyalist olabilirler ya da derinlikleri kazmak için bazı şeylerin yüzeyine fazla odaklanabilirler.

Su Burçları: Yengeç, Akrep, Balık

Sezgisel, duygusal ve aşırı duyarlı su burçları, okyanus kadar gizemli olabilir. Su gibi, ferahlatıcı olabilirler ya da sizi derinliklerinde boğabilirler. Bu burçlar genellikle yoğun düşler ve borderline-psişik sezgilere sahiptir. Güvenlik, onlar için önemlidir – sonuçta suyun bir kaba ihtiyacı vardır, yoksa kurur ve kaybolur.


Dünyadaki Burçlar

Çin Astrolojisi

Çin hayvan Zodyağı ( 生肖 shēngxiào), 12 yıllık bir döngüdür ve her yıl bir hayvan ve onun tanınmış özellikleri ile temsil edilmektedir.çin burçlarının yılları

Her yıl bir Zodyak hayvanı ile ilişkilendirilir. 2018, köpek yılıdır.

Çin Zodyağı her 12 yılda bir yeniden olduğu için, 12, 24, 36, 48, 60, 72 yaşına geldiğinizde o hayvanın yılı gelir.


12 hayvanın özellikleri

çin burçları

Fare: Bilgelik

Öküz: Çalışkanlık

Kaplan: Kahramanlık

Tavşan: İhtiyat

Ejderha: Güç

Yılan: Uysallık

At: Öne geçmek

Keçi: Uyum

Maymun: Kararsızlık

Horoz: Sebat

Köpek: Sadakat

Domuz: Cana yakınlık


Çin Zodyak işaretiniz, Çin takvimine göre doğum yılınızdan türetilir.

Geleneksel güneş takvimi 24 adet 15 günlük Güneş terimine sahiptir ve bunlardan ilki, ‘Baharın Başlangıcı‘ olarak adlandırılan 4 veya 5 Şubat’ta düşer. Çin Zodyak yılının başlayabileceği iki tarih vardır ve bunların hiç biri 1 Ocak değildir.

Çin, geleneksel olarak iki takvim kullanır: Güneş takvimi ve Ay takvimi. Ay takvimi 12 veya 13 ay olup, 21 Ocak – 20 Şubat döneminde, yani, Çin Yeni Yılı’nda başlar.

Çinlilerin çoğu, Zodyak yılının başlangıcı olarak Ay Yeni Yılı’nı kullanır. Ancak falcılık ve astroloji için, Zodyak yılının başlangıcı olarak ‘Baharın Başlangıcı‘nı kabul ederler.

çin 12 hayvan takvimi

Çin takviminde kullanılan 12 hayvan, pek çok değişiklikten sonra seçilmiştir. Zodyak hayvanları ya eski Çinlilerin günlük yaşamlarıyla yakından alakalı olanlar ya da şanslı olduğu düşünülen hayvanlardır.

Her yılın bir Çin Zodyak hayvanı ile ilişkili olduğu bilinmektedir, ancak Çin kültüründe 12 Zodyak hayvanı ayrıca bir günün saatleriyle de ilişkilidir.

Antik çağda, insanlar zamanı hesaplayabilmek için, bir günü 12 saatlik iki bölüme ayırmış ve her hayvanın “özel zamanı”na göre her dönemi temsil edecek bir hayvan tespit etmiştir.

Çin astrolojisine göre, yaygın olarak kullanılmasa da, bir kişinin kişiliği ve yaşamı, doğum yılından çok, doğum saatine göre belli olmaktadır. Bu Zodyak saati, karakter ve kader analizi için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Fare: 11.00 – 01.00çin burçları

Öküz: 01.00 – 03.00

Kaplan: 03.00 – 05.00

Tavşan: 05.00 – 07.00

Ejderha: 07.00 – 09.00

Yılan: 09.00 – 11.00

At: 11.00 – 13.00

Keçi: 13.00 – 15.00

çin hayvan burçları

Maymun: 15.00 – 17.00

Horoz: 17.00 – 19.00

Köpek: 19.00 – 21.00

Domuz: 21.00 – 23.00


Çin burçları üzerine:

Çin Astrolojisi ve Yin Yang 

Yin Yang (阴阳 yīnyáng), varoluşun ikiliğini ifade eden felsefi bir kavramdır. Çince karakterler Yin Yang, Ay ve Güneş karakterlerine bağlı olarak, erkek ve kadın, gece ve gündüz ve diğer karşıtları temsil etmek için kullanılır. Çin astrolojisinde Yin Yang felsefesine dayalı analiz yapılır.

yin yang nedir

Hayvanların yin veya yangları pençelerinin (veya ayak parmaklarının) tek veya çift sayılarına göre tanımlanır. Hayvanlar daha sonra alternatif (tamamlayıcı) bir yin-yang sekansında düzenlenir. Her hayvan, eski Çinliler tarafından verilen sembolik anlamlara sahiptir.

Önce güçlü yang özelliği, ardından dengeleyici yin özelliği gelir.


Vedik (Hint) Astrolojisi

Jyotisha, Hindu ya da Hint astrolojisi, ya da son yıllarda Vedik astrolojisi olarak da bilinen geleneksel astroloji ve astronomi sistemidir. Vedik astrolojisi burçları üç ana bölüme ayrılmıştır: Hint astronomisi, Mundane (dünyevi) astrolojisi ve Prediktifist (tahmini) astroloji. İnanışa göre Hint astrolojisi karakter yapısını ortaya çıkarabilir, geleceğe yön verebilir ve hangisinin en uyumlu burçları ortaya çıkarabilir. Vedik astrolojisinin en büyük araçlardan biri Ay, diğeri takımyıldız manasına gelen Nakshatras‘ın konumudur. Hareketli Zodyak kullanan Batı astrolojisinin aksine Vedik astrolojisi sabit Zodyak kullanır. Burç hesaplama yöntemi de tamamıyla farklıdır. Hint astroloji sisteminin odağında Ay vardır; gezegenin zihin, akıl ve şans olgularıyla bağlantılı olduğuna inanılır.

vedik astrolojisi

https://www.youtube.com/watch?v=wCazJhNi0GU

Vedik Burçlar

KUMBHA (Kova)

MINA (Balık)

MESHA (Koç)

VRISHIBHA (Boğa)

MITHUNA (İkizler)

KARKATA (Yengeç)

SIMHA (Aslan)

KANYA (Başak)

TULA (Terazi)

VRISHCHIKA (Akrep)

DHANUS (Yay)

MAKARA (Oğlak)


Maya Astrolojisi

Maya astrolojisi, Maya takvimi üzerine kuruludur ve inanışa göre en ileri görüşlü astroloji türlerinden biridir. Maya takvimi veya Tzolkin, evrenin maddi olmayan enerjisine ve yaratılışın evrimi üzerine kuruludur. Tzolkin takvimi, yirmi günlük işaretlerden (güneş kabileleri) ve on üç galaktik sayıdan oluşur; bu da 260 günlük takvim yılı yapar. Eski Mayalar, yaşamda barış ve uyum sağlamak için bu evrensel enerjiyi anlamanız ve kendinize adapte etmeniz gerektiğine inanıyordu. Bu yirmi göstergeden her biri Maya takviminde bir günü temsil eder. Kişinin günlük maya burcu, kişiliğini tanımlar. Maya burçları, doğum tarihine göre hesaplanır.

https://www.youtube.com/watch?v=mP61sTkm6_0

Maya Burçları

maya astrolojisi

 • Timsah (İmiks)
 • Rüzgar (Ik)
 • Gece (Akbal)
 • Mısır (Kan)
 • Yılan
 • Ölüm (Cimi)
 • Geyik (Manik)
 • Tavşan (Lamat)
 • Su (Muluç)
 • Köpek (Ok)
 • Maymun (Çuen)
 • Süpürge (Eb)maya burçları
 • Kamış (Ben)
 • Büyücü (Iks)
 • Kartal (Men)
 • Baykuş (Cip)
 • Kuvvet (Kaban)
 • Bıçak (Etz’nab)
 • Fırtına
 • Yönetici (Ahau)

Burç Yorumları

Astrolojide Güneş, Merkür, Venüs, Ay ve Mars gibi gezegenlerin, kişiliğe etki eden yıldızlar olduğu kabul edilir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’un da, olayları yaşatan, kaderdeki dönüm noktaları olduğu varsayılır. Burç yorumlaması yapılırken, bu yıldızların hareketlerinin karakterler üzerine yansıması esas alınır.

Ünlü batı astrolojisi yorumcusu Michael Erlewine’nin ropörtajı:

Burç yorumlaması, Zodyak okumak demektir. Zodyak’taki görüntüler, burçlara göre kişinin sahip olduğu karakteristik özelliklerdir. Zodyak yorumlayan kişiye astrolog adı verilir. Güneşin yıl içindeki konum değişiklikleri ve Zodyak’taki gök cisimlerinin yer değiştirmesi, astroloji yorumlarında kullanılarak burçların insanlara üzerindeki etkisi olarak gösterilmektedir. Astroloji, astronominin ilgi alanı olan gök cisimleriyle alakalıdır ancak bir bilim dalı değildir.


İslam’da Astroloji

Hristiyanlık ve Yahudilik gibi İslam da, falcıları kınar ve hakiki bilimleri över. Kuran’da “…bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar Allah’a itaatten kopmaktır.” (5:3) ayeti bu duruma açıklık getirir. Kritik soru, astrolojinin uygulanma şeklidir. Astroloji, hayatımızda eşref saati de denilen uygun zamanları bulmada yardımcı olmak veya sosyal ve psikolojik bilimlerde yararlı bir alan olarak mı kullanılıyor?islam astroloji

Tasavvuftaki bazı bilim adamlarına göre astroloji İslam’da kabul edilebilir, çünkü illüzyon ya da şeytani bir uygulama değildir. Onlara göre astroloji, insanları insani koşullarının daha fazla araştırılması ve kavranması için motive eden istatistiksel bilgiye dayanıyor.

İslami öğretilerde, her peygamber çeşitli mucizelerle donatılmıştır. Eski Ahit’te Enoch olarak da bilinen Hz. İdris, cennet ilimlerine dair muazzam bilgisinden ötürü kutsanmıştı. Modern bilim ile karşılaştırıldığında, astronomi hakkında daha karmaşık bir bilgiye sahipti. Bazı Sufi okulları onu, Arap biliminde “ilm al nujum” olarak da adlandırılan yıldız biliminin kurucusu olarak görürler.akrep burcu

Peygamber İdris, canlıların kozmik ışınların etkisi altına girdiğini insanlara öğreten ilk kişi olarak biliniyor. Bu arada, İslami teologların çoğunun bu görüşe katılmadığını da söylemek gerekiyor. Ayrıca Hz. İdris’in, eski Yunan filozoflarının yararlandığı bilim ve felsefenin temellerini attığına da inanılıyor.

Bununla birlikte, yıldız bilimi (ilm al nujum) ve astroloji arasında ayrım yapmak önemlidir.

Hz. Muhammed, diğer peygamberler gibi, falcılığın şeytani bir uygulama olduğunu söylemiştir. Ancak tasavvufu kucaklayan bazı Müslümanlar astrolojiyi, kristal toplar ve diğer kahin araçlarının aksine bilimsel bir çalışma olarak nitelendirmişlerdir. Peygamber’in kendisine, falcıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda, “Falcının söyledikleri gerçekleşse bile, o yine de yalan söyler” yanıtını vermiştir. Ancak soranlardan biri ısrarla, bazı tahminlerin çok doğru olduğunu ve neden onlara güvenmediklerini merak etmiştir. Bunun üzerine peygamberin gerçek tahminler hakkındaki açıklamaları, cinlerle ilgili olmuştur. Cinlerin olaylardan haber vermesi ve falcılık yapan kişinin de bu şekilde tahminler yapması şeklinde yorumlanmıştır.kova burcu

Hz. Muhammed’in oğlu, 2 yaşındayken güneş tutulması sonucunda öldüğünde, peygamber insanları toplamış ve güneş tutulmasının birisinin doğum ya da ölümüyle bağlantılı olarak oluşmadığını söylemiştir. Peygamberin bu tecrübesi, olgu ve olaylar arasında göksel bir etkinin veya eş zamanlılığın bulunmadığının kanıtıdır.

Kısacası, İslamiyette el falı, yıldız falı, kahve falı gibi türleri olan falcılık yasaklanmıştır, sebebi ise Allah’tan başka hiç kimsenin gelecekten haberdar olmadığı, meleklerin ve peygamberlerin de kendilerine bildirilmedikçe gelecekten haber veremeyeceğidir.


Astroloji Hakkında İlginç Bilgiler

1999’da yapılan bir araştırmaya göre burç ve astroloji, İnternette en çok aranan iki konudur.

Astroloji hem bir sanat hem de bazılarına göre bir bilim olarak kabul edilir. Astroloji sanattır çünkü farklı yönleri bir araya getirmek ve kişinin karakter özelliklerine ilişkin bir fikir oluşturmak için yorumlamaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, astrolojinin matematiksel kısmı da bir bilim olarak kabul edilir; çünkü bu, astronomi ve matematik anlayışı gerektirir.

Julius II astroloji
Papa Julius II

Sixtus IV, burç çizen ve yorumlayan ilk Katolik papazdır, Leo X ve Paul III (Hristiyan din adamları), astrologlara tavsiyede bulunmuştur, Julius II (Hristiyan din adamı) ise taç giyme tarihini astrolojiye göre seçmiştir.

Astroloji, Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler için çok önemliydi. Alman liderin İkinci Dünya Savaşı boyunca astrologlara danıştığı düşünülmektedir.


Kaynaklarhoroscope  personaltao  astrostyle   islamcity

astroloji   astrovedik  zodiac-signs   maya  yükselen   mayaburcu

youtube  youtube2  youtube3  youtube4

[Toplam: 6   Ortalama: 4.5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?